Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 24 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
บทอ่าน ฮบ 9:15,24-28 / มก 3:22-30
        บิดาของท่านต้องการให้ท่านเป็นนักกฎหมาย เพื่อรับหน้าที่แทนพี่คนโต ในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภา ของแคว้นซาวอย ประเทศฝั่งเศส บิดาจึงได้ส่งท่านไปศึกษากฎหมายที่เมืองปาดัว หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้ว ท่านได้เดินทางกลับบ้าน

และได้บอกกับบิดามารดาว่า ท่านต้องการบวชเป็นพระสงฆ์ แต่บิดาของท่านไม่เห็นด้วยอย่าง แต่ฟรังซิสได้ยืนยันอย่างอดทน ที่สุด บิดาก็ยินยอม ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และได้ไปทำงานของสังฆมณทลเจนีวา ซึ่งเป็นศูณย์กลางของลัทธิกาลวิน
ฟรังซิสได้ถูกส่งไปเพื่อทำให้พวกนี้กลับใจ ท่านได้เขียนข้อความเชื่อคาทอลิก งานของท่านประสบความสำเร็จอย่างดี

 เมื่อมีอายุได้ 35 ปี ท่านได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชของเจนีวา แม้เป็นประมุของสังฆมณทล แต่ท่านชอบเทศน์ ฟังแก้บาป และสอนคำสอนเด็กๆ ความอ่อนโยนของท่าน ทำให้ท่านชนะวิญญาณจำนวนมาก

ท่านได้ทำตามคติพจน์ประจำตัวที่ว่า “น้ำผึ้งหนึ่งช้อน ดึงดูดผึ้งมากกว่าน้ำส้มหนึ่งลิตร”

 ในฐานะเป็นนักเขียน ท่านจึงได้ขนานนามให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของการพิมพ์คาทอลิก งานเขียนพร้อมกับนิสัยใจคอที่อ่อนโยนของท่าน ได้ถูกเสนอให้พวกฆราวาส เพื่อบอกพวกเขาว่าพวกเขาได้รับการเรียกให้เป็นนักบุญเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้เขียนหนังสือ “บทนำเพื่อชีวิตที่ชวนศรัทธา” ท่านได้กล่าวว่า “เป็นความหลงผิด หรือ เป็นเฮเรติ๊ก ที่จะพูดว่า ความศรัทธาไม่สามารถสอดคล้องกับชีวิตของทหารคนหนึ่ง ของพ่อค้าคนหนึ่ง ของเจ้าชายองค์หนึ่ง หรือของผู้หญิงที่แต่งงานคนหนึ่ง  ท่านยังได้ร่วมมือกับนักบุญ ยัง ฟรังซิส เดอ ชังตัล ตั้งคณะซิสเตอร์แห่งการเยี่ยมเยียน ซึ่งเลียนแบบพระแม่มารีอาในการเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ ที่เน้นเรื่องความสุภาพ ความศรัทธา และความรัก

 ข้อคิด
1) นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าอย่างจริงจังที่ว่า “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเรามีใจที่อ่อนโยน และสุภาพ”

2) ท่านเองได้เคยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าต้องใช้เวลานานถึง 20 ปี เพื่อชนะอารมณ์ใจร้อนของข้าพเจ้า”แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าท่านมีนิสัยอย่างนั้น การแสดงนิสัยอ่อนโยนและความใจดี จึงเป็นการแสดงที่เป็นธรรมชาติ และด้วยนิสัยที่อ่อนโยนจึงได้รับขนานนามว่า “สุภาพบุรุษนักบุญ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย