Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 7:28-8:6 / มก 3:7-12
     เมื่อประชาชนได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรักษาโรค พวกเขาได้มาหาพระองค์จากเมืองต่างๆ แต่อีก 3 ปีต่อมา ประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้ไม่ได้ขอให้พระองค์ทรงรักษาโรคของพวกเขาอีกต่อไป แต่ได้ขอร้องให้ผู้มีอำนาจจับพระองค์ทรมาน และตรึงกางเขนพระองค์ ทำไมประชาชนที่เคยขอให้พระองค์รักษาพวกเขา จึงได้ขอให้ตรึงกางเขนพระองค์? เพราะในอดีตพวกเขาได้ขอร้องให้พระองค์รักษาเขาเฉพาะด้านร่างกายเท่านั้น แต่พวกเขาไม่ได้ขอร้องให้พระองค์รักษาด้านวิญญาณ พวกเขาไม่ได้เชื่อหรือรับพระองค์ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า และพระผู้ไถ่


 เราก็เช่นเดียวกันควรมาหาพระองค์ เพื่อรับการบำบัด แต่พระองค์เป็นผู้บำบัดรักษาฝ่ายวิญญาณ มากกว่าฝ่ายร่างกาย การบำบัดรักษาฝ่ายกายเป็นเพียงการนำไปสู่การบำบัดฝ่ายวิญญาณ ให้เราถามตัวเองว่า เรามาหาพระเยซูเจ้า เพราะเราต้องการเพียงเพื่อการบำบัดรักษาฝ่ายวิญญาณใช่หรือไม่? แต่มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ร่างกายสมบูรณ์ แต่ป่วยด้านวิญญาณ เช่น การมีอารมณ์โกรธ การมีความเกลียดชัง การมีความอิจฉา การแสวงหาอำนาจ การหลงใหลในทรัพย์สมบัติ และความนิยมชมชอบ และยังมีโรคอีกจำนวนมาก ที่ทำให้วิญญาณของเราเจ็บป่วย

  คนที่ป่วยด้านวิญญาณต้องการผู้ไถ่กู้ พวกเขาต้องการให้พระองค์บำบัดรักษา เพราะคนที่ป่วยฝ่ายวิญญาณนั้น ไม่สามารถที่จะมีความรักได้ อย่างที่มีบทเพลงบทหนึ่งที่มีเพลงว่า “ถ้าปราศจากความรัก ข้าพเจ้าไม่มีตัวตนแต่อย่างใด ไม่มีตัวตนจริงๆ” เราจึงต้องการพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์รักษาวิญญาณของเรา และช่วยให้เรามีความต้องการการรักษาจริงๆ และมีแต่ความรักเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและวิญญาณ...
นกไม่กลัวฝน ในยามที่ฝนตก มันจะเกาะกิ่งไม้และทำความสะอาดขนของมัน พร้อมทั้ง รับความชุ่มฉ่ำ จากสายฝน แต่หากฝนตกหนัก ลมแรง นกจะบินไปหาที่หลบซ่อน แล้วรอจนกว่าฝนจะซาลง เพื่อออกมาเล่นน้ำฝน รับความสดชื่นชำระล้างปีกของมัน ไซร้ตามซอก รายละเอียดของปีกให้สะอาด...ชีวิตของเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องการความรักจากพระเยซูเจ้า ซึ่งจะทำให้ทั้งร่างกายและวิญญาณของเราชุ่มช่ำด้วยความยินดีเสมอ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย