Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
บทอ่าน  1ยน 5:14-21 / ยน 2:1-11
     ในพระวรสารวันนี้ เราจะเห็นการโต้ตอบระหว่างพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีอา ...”เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว”...”คุณแม่ เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับลูกและกับคุณแม่ด้วยหรือ? เวลาของลูกยังมาไม่ถึง”...”เขาจะบอกให้พวกท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด”


ประโยคเหล่านี้ทำให้เราเห็นความผูกพัน ระหว่างพระเยซูเจ้าและพระมารดา พระแม่ไม่ได้ขอร้องหรือพยายามชักชวน มีแต่ความเชื่อล้วนๆ ไม่ต้องมีการถกเถียงโดยใช้เหตุผล มีแต่ความเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

 หัวใจที่เปิดของพระแม่มารีอา เห็นความต้องการที่เกิดขึ้นในงานมงคลสมรส ที่หมู่บ้านคานา พระแม่มีความเห็นใจครอบครัวที่จัดงาน เห็นใจคู่แต่งงานที่จะถูกตำหนิ เพราะขาดเหล้าองุ่น สำหรับเลี้ยงแขกเหรื่อที่ได้รับเชิญมาในงาน  ซึ่งจะทำให้งานมงคลสมรสจบลง โดยเจ้าภาพจะเสียหน้า และแขกรับเชิญจะไม่พอใจเจ้าภาพ โดยที่เจ้าภาพไม่ได้ขอร้องแต่อย่างใด พระแม่ก็หยิบยื่นความช่วยเหลือผ่านทางพระเยซูเจ้า ก่อนที่แขกเหรื่อจะพบเองว่า ไม่มีเหล้าองุ่นสำหรับเลี้ยงแขก เหตุการณ์ในครั้งนั้นแสดงถึง “หัวใจ”ของความเป็นแม่ของพระแม่มารีอา ที่จะช่วยกู้สถานการณ์  ช่วยกู้หน้าคู่แต่งงานไม่ให้อับอาย พระเยซูเจ้าเองก็ทรงทราบถึงความเร่งด่วนที่พระแม่มารีอา ต้องการให้พระองค์ช่วยกู้สถานการณ์
 ในชีวิตประจำวันของเรา ความช่วยเหลือของพระแม่มารีอาผ่านทางพระเยซูเจ้า ยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพื่อให้ความบรรเทาใจแก่เรา ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและมีแต่ความกลัวอย่างเดียว พระแม่มารีอาจะช่วยป้องกันเราให้พ้นจากความลำบากต่างๆในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น กับความเลวร้าย จากการถูกทำลายล้าง หรือจากความตาย


 สรุป

1)การทำอัศจรรย์ในครั้งนั้น ทำให้คู่แต่งงานได้รับอานิสงค์อันยิ่งใหญ่ นั่นคือ การเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น 2) เช่นเดียวกัน เมื่อเราได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้คนอื่น เราก็พบแต่ความชื่นชมยินดี เพราะพระหรรษทานจะหลั่งมาสู่เรา เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย