"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


วัดที่พระเยซูเจ้าทวีขนมปัง 
        สิ่งสร้างแรกที่สร้างในทับกา คือวัดเล็กที่คงถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่สี่ คาดว่าเป็นวัดที่ เอเยเรีย นักแสวงบุญได้บันทึกไว้ ห่างออกไปเล็กน้อย คือวัดทวีขนมปัง หันหน้าเข้าหาทะเลกาลิลี พื้นที่เขียวชะอุ่มเพราะมีแหล่งน้ำเจ็ดแหล่งที่หล่อเลี้ยง เต็มไปด้วยต้นปาล์มต้นไม้ ณ ที่นี้พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเพื่อเลี้ยงฝูงชนห้าพันคนไม่นับสตรีและเด็ก มีภาพโมสาอิกวางอยู่ใกล้ก้อนหินใหญ่ เชื่อกันว่าพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนก้อนหินนี้เพื่อเสกปลาและขนมปัง

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก