"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


วัดที่พระเยซูเจ้าแต่งตั้งเปโตรเป็นพระสันตะปาปา 
       วัดนี้อยู่เหนือขึ้นไป สร้างบนศิลาของทะเลสาปกาลิลี เชื่อกันว่าในการประจักษ์ครั้งที่สี่หลังการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบอำนาจการปกครองการเป็นผู้นำแก่นักบุญเปโตร (ยน 21: 1-24)


         ในศตวรรษที่เก้าวัดนี้มีชื่อว่า สถานที่ถ่านหิน ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงปิ้งปลาเพื่ออัครสาวก ในปีคศ. 808 มีการเรียกว่า บัลลังก์สิบสองอัครสาวก มีก้อนหินรูปหัวใจสิบสองก้อนวางเรียงรายที่ชายทะเล วัดนี้ได้ถูกทำลายในปีคศ. 1263 และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีคศ. 1933 พระสันตะปาปาเปาโลที่หกทรงเสด็จเยี่ยมในปี 1964

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก