"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


ทับกา
         อัลทาบีกาในภาษาอาหรับ ไอเชอวา ภาษาฮีบรู เฮ็บทาเพก็อน ภาษากรีก ซึ่งแปลว่าน้ำพุเจ็ดแหล่ง นักบุญเยโรมเรียกที่นี้ว่า ที่สงบเงียบ (เอเรโมส) ในปี 1596 อัล ทาบีกาเป็นหมู่บ้านหนึ่งของจักรวรรดิอ็อตโตมัน มีผู้อาศัย 44 คน จ่ายภาษีทางข้าวสาลี ข้าวบาร์เล แพะ น้ำผึ้งและผลไม้ การสำรวจประชากรในปี คศ. 1931

อัลทาบีกามีประชากรมุสลิม 223 คน คริสเตียน 21 และยิวหนึ่งคน จากจำนวนบ้านทั้งหมด 53 หลัง ในปี 1948 กองทัพ พัลมา สนับสนุนโดยอเล็กซานโดรนี บริเกดและชนท้องถิ่น ฮากานา ได้โจมตีอัล ทาบีกา ภายใต้คำสั่งของยิกัลอัลโลน ชาวอาหรับถูกขับไล่ออกไป บ้านถูกเผา

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก