"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


ทะเลสาบกาลิลี
         เป็นทะเลสาบน้ำจืดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเมดิเตอเรเนียน 700 ฟุต ไปทางทิศตะวันออกมีเทือกเขากิเลียด จุดสูงสุด สูงกว่า 3300 ฟุต ทิศเหนือของทะเลคือเทือกเขาเลบานอน ความยาวจากเหนือจรดใต้ 20.8 กม ช่วงที่กว้างสุดวัดได้ 12.8 กม มักเกิดพายุรุนแรงฉับพลันบ่อยๆ แต่ไม่กินเวลานานเนื่องจากที่ตั้งของมัน


             ในพันธสัญญาเดิมชื่อท่ีใช้กันน้อยมากคือ ชิเนเร็ธ ในพระสัญญาใหม่เรียกว่า ทะเลสาปเยเนซาเร็ธ (ลก 5:1) นักประวัติศาสตร์ยิวโยเซฟัส ใช้ชื่อนี้ตลอด ผู้แต่งแมคคะบีเล่มหนึ่งใช้เช่นกัน ในศตวรรษแรกเมืองกาลิลีเป็นศูนย์กลางการค้า ทางผ่านสำหรับชาวกาลิลี ใครที่ไปหรือเริ่มเดินทางจากยอร์แดนก็ผ่านทางนี้ ธุระกรรมปลาน้ำจืดรุ่งเรืองเพราะแหล่งน้ำจืดใกล้เคียงไม่มี เมืองคาเปอร์นาอุมเป็นศูนย์กลางการค้าปลา เมืองสำคัญอื่นๆ คือ เบ็ธใซดา (ที่จับปลา) และทิเบเรียส เมืองของคนต่างศาสนาสร้างโดยเฮโรดอันติพัส

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก