"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


กาลิลี
         แปลว่าวงกลม หรือ อาณาเขตก็ได้ ฉบับเจ็ดสิบได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ครองชาติกาลิลี (ยชอ 12:23) อาจหมายถึงหัวหน้าที่ได้รวบรวมเมืองต่างๆ แถบนั้นเข้าด้วยกัน ที่พ่ายแพ้ต่อโยชูอาห์ คาเดชในกาลิลีเป็นเมืองลี้ภัย (ยชอ 20:7) และเป็นเมืองของเผ่าเลวีด้วย (ยชอ 21:32) กษัตริย์โซโลมอนยกเมืองให้กษัตริย์ฮิรามแห่งไทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับวัสดุก่อสร้างวิหารและพระราชวัง แต่ท่านไม่ทรงพอใจ เรียกเมืองต่างๆ เหล่านั้นว่า "คาบูล" ซึ่งแปลว่าไม่มีคุณค่า (1 พกษ 9:11-13)

ดูเหมือนว่าเมืองกาลิลีและไทร์จะอยู่ติดกัน จึงมีการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านที่ประชิดแดนกัน ชาวอัสซีเรียนภายใต้การนำของ ติกลัธ พิลเซอร์ รบชนะอาณาจักรเหนือในปี 733 กคศ (2 พกศ 15:29) ได้แบ่งกาลิลีเป็นสามส่วนคือ ทางสายทะเล หรือภาคตะวันตกมีเมืองหลวตั้งอยู่ที่ ดอร์ กาลิลี เมืองหลวงที่ เมกิดโด และกิเลียด ซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำยอร์แดน (อสย 9:1) ชื่อ "กาลิลี" มีอยู่ก่อนการเข้าครอบครองของชนอิสราเอล เพราะเราพบบันทึกชื่อนี้ในบันทึกของชาวอียิปต์

สมัยพระเยซูเจ้า เฮโรดอันติพัสปกครองกาลิลีและเปเรีย ภาระกิจส่วนใหญ่ของพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่ (มธ 26:69) หลังเยรูซาเล็มแตกกาลิลีกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนายิว มีการเขียนและรวบรวมมิชนาและทัลมุดที่นี้

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก