"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

V. สุภาษิตชุดที่สองซึ่งอาจเป็นผลงานของกษัตริย์ซาโลมอน

 

25 1ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของกษัตริย์ซาโลมอนด้วย

ข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ได้คัดลอกไว้

2การไม่เปิดเผยสิ่งเร้นลับเป็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

การค้นหาสิ่งเหล่านั้นเป็นพระเกียรติยศของบรรดากษัตริย์

3ท้องฟ้าอยู่สูง แผ่นดินอยู่ลึกฉันใด

พระทัยของบรรดากษัตริย์ก็ลึกจนหยั่งไม่ถึงฉันนั้น

4จงแยกขี้โลหะออกจากเงิน

แล้วนายช่างจะใช้เงินทำเป็นภาชนะที่งดงามa

5จงขับไล่คนชั่วร้ายไปจากพระพักตร์กษัตริย์

แล้วพระบัลลังก์จะตั้งมั่นอยู่บนความชอบธรรม

6อย่าอวดตัวเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์

หรือยืนแทนที่ผู้ยิ่งใหญ่

7เพราะเมื่อมีผู้มาพูดกับท่านว่า “เชิญขึ้นมาที่นี่”

ย่อมดีกว่าได้รับความอับอายต่อหน้าเจ้านาย

สิ่งที่ดวงตาของท่านเห็นb

8อย่ารีบนำไปยังโรงศาล

เพราะเมื่อเพื่อนบ้านทำให้ท่านต้องอับอาย

แล้วในที่สุดท่านจะทำอย่างไร

9จงตกลงข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน

และอย่าเปิดเผยความลับของผู้อื่น

10เพราะผู้ที่ได้ยินอาจทำให้ท่านต้องอับอาย

และท่านจะเสียชื่อเสียงตลอดไปc

11ถ้อยคำที่พูดตามกาลเทศะ

เป็นเหมือนผลไม้ทองคำบนถาดเงิน

12ผู้มีปรีชาที่ตักเตือนผู้ตั้งใจฟัง

ก็เป็นเหมือนแหวนทองคำหรือสร้อยทองคำบริสุทธิ์

13หิมะให้ความเย็นในฤดูเก็บเกี่ยวฉันใด

ผู้ถือสารซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตใจของเจ้านายที่ส่งเขาไปรู้สึกชุ่มชื่นฉันนั้น

14ผู้ที่อวดว่าจะให้ของกำนัล แต่ไม่ให้d

ก็เป็นเหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝน

15ผู้พากเพียรอาจชักชวนผู้ปกครองให้เห็นพ้องกับตนได้

คำพูดอ่อนหวานอาจหักกระดูกได้

16ถ้าท่านพบน้ำผึ้ง จงกินแต่พอควร

ถ้าท่านกินมากเกินไป ท่านก็จะสำรอกออกมา

17อย่าเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านบ่อยเกินไป

เพราะเขาจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังท่าน

18ผู้เป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน

ก็เป็นเหมือนกระบองเหล็กe ดาบ หรือลูกธนูที่คม

19ผู้ประสบความยากลำบากเพราะวางใจคนไม่ซื่อสัตย์

ก็เป็นเหมือนฟันผุหรือเท้าที่เคล็ด

20ผู้ร้องเพลงให้คนมีความทุกข์ฟัง

เป็นเหมือนผู้ถอดเสื้อออกในวันที่อากาศหนาว

และเหมือนผู้เทน้ำส้มบนบาดแผล

21ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา

ถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม

22เมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะทำให้เขาสำนึกและละอายใจ

และพระยาห์เวห์จะประทานบำเหน็จให้ท่าน

23ลมเหนือนำฝนมาฉันใด

คำพูดนินทาย่อมก่อให้เกิดความโกรธบนใบหน้าฉันนั้น

24อยู่ที่จั่วบนหลังคาบ้าน

ยังดีกว่าอยู่ในบ้านกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท

25ข่าวดีจากเมืองไกล

เป็นเหมือนน้ำเย็นสำหรับผู้กระหายน้ำ

26ผู้ชอบธรรมที่ยอมแพ้คนชั่วร้าย

เป็นเหมือนพุน้ำขุ่นหรือบ่อน้ำสกปรก

27กินน้ำผึ้งมากเกินไปย่อมไม่ดี

การแสวงหาเกียรติยศมากเกินไปfก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน

28ผู้ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตน

ก็เป็นเหมือนเมืองที่ถูกบุกรุกและไม่มีกำแพง

 

25 a “ภาชนะที่งดงาม” บางคนแปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า “เงินทั้งหมดก็จะออกมาบริสุทธิ์”

b “สิ่งที่ดวงตาของท่านเห็น” แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ ซึ่งเริ่มประโยคใหม่ แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูเชื่อมวลีนี้กับประโยคก่อนหน้านั้นว่า “ซึ่งดวงตาของท่านเห็น”

c “เสียชื่อเสียงตลอดไป” เป็นข้อความที่เข้าใจยาก ไม่แน่ว่า “ชื่อเสียง” ที่เสียไปนี้เป็นชื่อเสียงของใคร เป็นของ “เพื่อนบ้าน” หรือ “ของตน” ที่คู่อริได้ทำลาย

d “อวดว่าจะให้ของกำนัล แต่ไม่ให้” แปลตามตัวอักษรว่า “อวดของกำนัลโกหก”

e “กระบองเหล็ก” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

f “เกียรติยศมากเกินไป” แปลตามตัวอักษรว่า “เกียรติยศของเขาเป็นเกียรติยศ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก