"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

20 1เหล้าองุ่นทำให้คนก้าวร้าว สุราทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ผู้มีปรีชาไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ชวนให้หลง

2ความกริ้วของกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม

ผู้ยั่วยุพระองค์ให้กริ้วย่อมเสี่ยงชีวิตของตน

3ผู้ละเว้นการทะเลาะวิวาทย่อมมีเกียรติ

มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่ชอบทะเลาะวิวาทa

4คนเกียจคร้านไม่ไถนาในฤดูทำนา

ในฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะแสวงหาผลผลิต แต่จะไม่พบอะไร

5ความคิดในใจมนุษย์นั้นเหมือนน้ำลึก

ผู้มีความเข้าใจจะตักตวงขึ้นมาได้

6คนจำนวนมากประกาศว่าตนมีคุณธรรม

แต่ใครจะพบคนที่ไว้ใจได้

7คนชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต

บุตรที่มีชีวิตต่อจากเขาย่อมเป็นสุข

8กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษา

เพียงแต่ทอดพระเนตร ก็ทรงขจัดbความชั่วได้ทั้งหมด

9ผู้ใดจะพูดได้ว่า “ข้าพเจ้าชำระจิตใจแล้ว

ข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบาปแล้ว”

10ลูกตุ้มไม่เที่ยงและเครื่องตวงไม่ตรง

ทั้งสองสิ่งนี้เป็นที่น่ารังเกียจของพระยาห์เวห์

11แม้แต่เยาวชนก็ยังแสดงตนโดยความประพฤติ

ว่าการกระทำของเขาบริสุทธิ์และซื่อตรงหรือไม่

12หูที่ฟังและนัยน์ตาที่มองเห็น

ทั้งสองสิ่งนี้พระยาห์เวห์ทรงสร้างขึ้นมา

13อย่ารักการนอนหลับ จะได้ไม่เป็นคนยากจน

จงเปิดตาให้กว้าง แล้วจะได้มีอาหารกินจนอิ่ม

14ผู้ซื้อพูดว่า “ของไม่ดี ของไม่ดี”

แต่เมื่อเขาไปแล้ว เขาจึงภูมิใจที่ซื้อได้ของถูก

15ทองคำและเพชรนิลจินดามีจำนวนมาก

แต่ผู้พูดที่มีความรู้ย่อมมีค่าประเสริฐยิ่งกว่า

16จงยึดเสื้อผ้าของผู้ให้ประกันแก่คนแปลกหน้าไว้

ท่านจะได้มีของประกันเมื่อต้องให้ประกันแก่คนที่ท่านไม่รู้จัก

17อาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงย่อมอร่อย

แต่ต่อมาปากของเขาจะมีแต่ก้อนกรวด

18จงวางแผนงานให้ดีด้วยการปรึกษา

จงรับคำแนะนำก่อนจะทำสงคราม

19ผู้ชอบนินทาย่อมเปิดเผยความลับ

อย่าคบค้ากับคนปากบอน

20ผู้ใดสาปแช่งบิดาหรือมารดา

ชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนตะเกียงที่ดับในความมืดมิด

21ทรัพย์สมบัติที่ได้รับมาเร็วเกินไป

จะไม่เป็นมงคลในที่สุด

22อย่าพูดว่า “ฉันจะต้องแก้แค้น”

จงวางใจในพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น

23พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจลูกตุ้มไม่เที่ยง

ตราชูไม่ตรงก็ไม่ดี

24พระยาห์เวห์ทรงนำย่างก้าวของมนุษย์

มนุษย์คนใดจะเข้าใจทางของตนได้

25ผู้รีบร้อนบนบานถวายสิ่งของแด่พระเจ้า

แล้วมาคิดเสียดายในภายหลัง

ย่อมวางบ่วงแร้วดักตนเอง

26กษัตริย์ผู้ทรงปรีชาย่อมคัดคนชั่วร้ายออกมา

และทรงบดขยี้เขาเหมือนทรงใช้ล้อนวดข้าวc

27จิตใจของมนุษย์dเป็นตะเกียงของพระยาห์เวห์

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นส่วนลึกที่สุดของเขา

28ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เฝ้ารักษากษัตริย์ไว้

พระบัลลังก์ตั้งมั่นอยู่บนความรักมั่นคง

29คนหนุ่มภูมิใจในกำลังของตน

ผมหงอกเป็นเครื่องประดับของคนชรา

30การเฆี่ยนตีจนเลือดออกชำระความชั่ว

การโบยตีทำให้ส่วนลึกของมนุษย์สะอาดe

 

20 a “มีแต่คนโง่เขลาเท่านั้นที่ชอบทะเลาะวิวาท” แปลตามตัวอักษรว่า “คนโง่เขลาทุกคนแสดงความโกรธออกมา”

b “ทรงขจัด” ยังอาจแปลได้อีกว่า “ทรงฝัด” หรือ “ทรงร่อน” ซึ่งหมายถึงการคัดแยกข้อพิพาทที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง (เทียบ 20:26)

c “ทรงใช้ล้อนวดข้าว” ในดินแดนตะวันออกกลาง แม้กระทั่งในปัจจุบัน เขายังใช้เครื่องมือคล้ายเลื่อน ซึ่งบางทีติดลูกล้อด้วย ลากไปบนข้าวที่ต้องการนวด เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง (ดู อสย 28:28)

d “จิตใจ” คือบ่อเกิดแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงเป่าเข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่ทรงปั้นขึ้นมา (ดู ปฐก 2:7)

e “การโบยตีทำให้ส่วนลึกของมนุษย์สะอาด” ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้การลงโทษทางร่างกายต่อผู้ทำผิดเพื่อเขาจะได้แก้ไขความประพฤติให้ดีขึ้น แต่ต้นฉบับของสุภาษิตบทนี้ก็ไม่ชัดเจนด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก