"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

18 1ผู้ไม่คบค้าผู้อื่นทำตามใจตนเอง

เขาดูถูกคำแนะนำใดของผู้อื่นa

2คนโง่เขลาไม่ชอบแสวงหาความเข้าใจ

แต่ชอบแสดงความคิดเห็นของตน

3การสบประมาทมาพร้อมกับความชั่วร้าย

ความอับอายมาพร้อมกับการดูหมิ่น

4ถ้อยคำจากปากมนุษย์เป็นเหมือนน้ำลึก

พุน้ำแห่งปรีชาญาณเป็นเหมือนลำธารที่มีน้ำล้นฝั่ง

5การลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายเป็นสิ่งไม่ดี

เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ชอบธรรมในการพิพากษา

6ริมฝีปากของคนโง่เขลาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ปากของเขาเชื้อเชิญให้ถูกโบยตี

7ปากของคนโง่เขลาเป็นหายนะสำหรับตน

ริมฝีปากของเขาเป็นบ่วงแร้วดักตนเอง

8ถ้อยคำนินทาเป็นเหมือนชิ้นอาหารอร่อย

ที่ลงลึกไปในท้อง

9ผู้ทำงานเฉื่อยชา

เป็นพี่น้องกับผู้ทำลาย

10พระนามพระยาห์เวห์เป็นเหมือนป้อมปราการแข็งแรง

ผู้ชอบธรรมวิ่งเข้าไปที่นั่นก็จะปลอดภัย

11ทรัพย์สมบัติของคนร่ำรวยเป็นเมืองป้อมสำหรับเขา

เขาคิดว่าทรัพย์สมบัติเป็นเหมือนกำแพงสูง

12ความเย่อหยิ่งย่อมนำหน้าหายนะ

ความถ่อมตนนำหน้าเกียรติยศ

13การตอบก่อนจะฟังคำถาม

เป็นความโง่เขลาและน่าอับอาย

14พลังจิตของมนุษย์ช่วยให้ทนความเจ็บป่วย

แต่ใครเล่าจะปลุกจิตที่ท้อแท้ขึ้นได้

15ใจฉลาดย่อมได้ความรู้

หูของผู้มีปรีชาแสวงหาความรู้

16ของกำนัลของผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั้น

นำเขาไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอำนาจ

17ในการพิจารณาคดี ผู้พูดก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก

จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาตอบโต้เขา

18การจับสลากทำให้การทะเลาะวิวาทยุติ

แม้คู่ความจะมีกำลังก็ยังตัดสินได้b

19การคืนดีกับพี่น้องที่ถูกรังแกย่อมยากกว่าการยึดเมืองป้อมที่แข็งแรง

การทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนดาลประตูของป้อมปราการc

20ท้องจะอิ่มจากผลของปากมนุษย์

เขาจะกินอิ่มจากผลของปาก

21ความตายและชีวิตอยู่ใต้อำนาจของลิ้น

ผู้รักสิ่งใดก็จะได้กินผลของสิ่งนั้น

22ผู้ที่พบภรรยาก็พบความสุข

และได้รับความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์

23คนยากจนใช้ถ้อยคำขอร้อง

แต่คนร่ำรวยตอบด้วยถ้อยคำห้วนๆ

24เพื่อนบางคนdนำไปสู่หายนะ

แต่เพื่อนบางคนใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

 

18 a ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

b “แม้คู่ความจะมีกำลัง ก็ยังตัดสินได้” คำพังเพยนี้อาจไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับความยุติธรรม แต่อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึง “การพิพากษาของพระเจ้า” (เทียบ 16:33)

c ตัวบทของข้อนี้ไม่ชัดเจน ต้นฉบับภาษากรีกแตกต่างกันมาก มีความว่า “พี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องเป็นเหมือนเมืองแข็งแรงและสูง เขาแข็งแรงเหมือนป้อมปราการของกษัตริย์”

d “เพื่อนบางคน” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก