"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

12 1ผู้รักคำตักเตือนย่อมรักความรู้

แต่ผู้เกลียดคำตักเตือนให้แก้ไขเป็นคนโง่เขลา

2พระยาห์เวห์โปรดปรานคนดี

แต่ทรงลงโทษผู้วางแผนชั่วร้าย

3มนุษย์จะตั้งมั่นอยู่บนความชั่วร้ายไม่ได้

แต่รากของผู้ชอบธรรมจะไม่มีวันถูกเคลื่อนย้าย

4ภรรยาที่ดีมีคุณธรรมเป็นมงกุฎของสามี

แต่ภรรยาที่น่าอับอาย

เป็นเหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกของเขา

5แผนการของผู้ชอบธรรมย่อมยุติธรรม

แต่แผนของคนชั่วร้ายย่อมหลอกลวง

6ถ้อยคำของคนชั่วร้ายซุ่มคอยคร่าชีวิต

แต่ปากของผู้ชอบธรรมช่วยให้รอดพ้น

7เมื่อคนชั่วร้ายล้มลง เขาก็หายไป

แต่บ้านของผู้ชอบธรรมจะตั้งมั่น

8ผู้มีความรอบรู้จะได้รับคำสรรเสริญ

ผู้มีใจคดจะถูกดูหมิ่น

9สามัญชนที่มีผู้รับใช้คนเดียว

ย่อมดีกว่าผู้ทะนงตน แต่ไม่มีอาหารกิน

10ผู้ชอบธรรมย่อมเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงของตน

แต่คนชั่วร้ายมักมีใจโหดเหี้ยม

11ผู้เพาะปลูกในที่ดินของตนย่อมมีอาหารอุดมสมบูรณ์

แต่ผู้มีเพียงความเพ้อฝันย่อมไม่มีสามัญสำนึก

12คนชั่วร้ายปรารถนาหาวิธีทำความชั่ว

แต่รากของผู้ชอบธรรมบังเกิดผล

13คำพูดที่ล่วงละเมิดเป็นบ่วงดักคนชั่ว

แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นจากความยุ่งยาก

14แต่ละคนจะกินผลจากคำพูดของตนจนอิ่ม

แต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนจากการงานที่ตนทำ

15คนโง่เขลาคิดว่าความประพฤติของตนถูกต้อง

แต่ผู้มีปรีชาย่อมฟังคำแนะนำของผู้อื่น

16คนโง่เขลาแสดงความโกรธออกมาทันที

แต่คนฉลาดไม่สนใจการถูกสบประมาท

17ผู้พูดความจริงส่งเสริมความชอบธรรม

แต่พยานเท็จส่งเสริมการหลอกลวง

18ถ้อยคำของผู้พูดพล่อยๆ เป็นเหมือนดาบที่ทิ่มแทง

แต่ถ้อยคำของผู้มีปรีชาเป็นการบำบัดรักษา

19ผู้พูดความจริงจะคงอยู่ตลอดไป

แต่ผู้พูดเท็จอยู่ได้เพียงชั่วคราว

20ความหลอกลวงอยู่ในใจของผู้คิดแผนการชั่วร้าย

ความชื่นชมยินดีอยู่ในใจของผู้แนะนำสันติภาพ

21ผู้ชอบธรรมจะไม่ประสบอันตราย

แต่คนชั่วร้ายจะพบเหตุร้ายมากมาย

22พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจการพูดเท็จ

พระองค์พอพระทัยทุกคนที่ประพฤติซื่อสัตย์

23คนฉลาดย่อมซ่อนความรู้

แต่คนโง่เขลาประกาศความโง่ของตน

24ผู้ทำงานอย่างขยันขันแข็งจะได้เป็นผู้สั่งงาน

แต่คนเกียจคร้านจะต้องถูกบังคับให้ทำงาน

25ความกระวนกระวายทำให้ท้อใจ

แต่คำพูดที่ดีทำให้ยินดี

26ผู้ชอบธรรมชี้ทางให้เพื่อนa

แต่ทางของคนชั่วร้ายนำให้หลง

27คนเกียจคร้านไม่มีเหยื่อมาให้ย่างb

แต่ความขยันเป็นทรัพย์สินประเสริฐยิ่งของมนุษย์

28ชีวิตอยู่ในหนทางของความชอบธรรม

ไม่มีความตายอยู่ในหนทางนั้นเลย

 

12 a “ชี้ทางให้เพื่อน” แปลโดยคาดคะเน คำกริยาภาษาฮีบรูในรูปนี้พบได้ที่นี่เท่านั้น น่าจะมาจากรากคำที่แปลว่า “สำรวจ”

b “ไม่มีเหยื่อมาให้ปิ้ง” เพราะล่าสัตว์มาเป็นเหยื่อไม่ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก