"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

คำตักเตือนให้หลีกเลี่ยงหญิงมีชู้

5 1ลูกเอ๋ย จงเอาใจใส่ต่อปรีชาญาณของพ่อ

จงเงี่ยหูฟังความเข้าใจของพ่อเถิด

2ลูกจะได้รักษาความรู้จักคิด

และพูดจาแสดงความรู้a

3ปากของหญิงมีชู้พูดหวานปานน้ำผึ้ง

ปากของนางพูดพะเน้าพะนอ ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน

4แต่ในที่สุด นางจะขมเหมือนบอระเพ็ด

และคมเหมือนดาบสองคม

5เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย

ย่างก้าวของนางนำไปสู่แดนผู้ตาย

6แทนที่นางจะเดินตามวิถีทางแห่งชีวิต

ทางของนางคดเคี้ยว และนางก็ไม่รู้ว่ากำลังไปไหน

7ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังพ่อเถิด

อย่าหันเหไปจากถ้อยคำที่พ่อพูด

8จงรักษาหนทางของลูกไว้ให้ไกลจากนาง

อย่าเข้าไปใกล้ประตูบ้านของนาง

9ลูกจะได้ไม่ต้องเสียเกียรติแก่ผู้อื่น

และเสียชีวิตแก่คนไร้เมตตา

10คนแปลกหน้าจะได้ไม่กินทรัพย์สินของลูกจนอิ่ม

และแรงงานของลูกจะได้ไม่ตกไปอยู่ในบ้านของคนต่างด้าว

11ในบั้นปลายของชีวิต ลูกจะได้ไม่ต้องคร่ำครวญ

เมื่อเนื้อและกายของลูกจะหมดกำลัง

12พูดว่า “ทำไมฉันจึงได้เกลียดคำสั่งสอน

ทำไมจิตใจของฉันจึงดูหมิ่นคำตักเตือนให้ปรับปรุงความประพฤติ

13ทำไมฉันจึงไม่เคยฟังเสียงของครู

ไม่เงี่ยหูฟังผู้สั่งสอน

14ฉันเกือบจะต้องเผชิญกับเคราะห์ร้ายทุกอย่าง

ในหมู่ประชาชนที่มาชุมนุมกัน”

15จงดื่มน้ำจากบ่อเก็บน้ำของลูก

ดื่มน้ำที่ไหลมาจากพุน้ำของลูกb

16อย่าให้พุน้ำของลูกไหลออกไปข้างนอก

อย่าให้ธารน้ำนั้นไหลไปที่ลานสาธารณะ

17จงให้น้ำนี้เป็นของลูกแต่เพียงผู้เดียว

ไม่ใช่เป็นของคนแปลกหน้าร่วมกับลูก

18จงให้พุน้ำของลูกได้รับพระพร

จงยินดีอยู่กับภรรยาที่ลูกได้มาตั้งแต่วัยหนุ่ม

19จงให้นางเป็นเหมือนกวางน่ารัก เหมือนเลียงผาที่งามสง่า

จงให้อกของนางเป็นที่พอใจลูกอยู่ทุกเวลา

จงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ

20ลูกเอ๋ย ทำไมลูกจึงหลงใหลไปกับหญิงมีชู้

ทำไมลูกจึงไปโอบกอดหญิงแปลกหน้า

21เพราะพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรเห็นวิถีทางของมนุษย์

ทรงเห็นทางเดินทั้งหมดของเขา

22คนชั่วร้ายถูกความชั่วของตนเป็นกับดัก

บาปเป็นบ่วงแร้วมัดเขาไว้

23เขาจะตายเพราะขาดระเบียบในชีวิต

เขาจะหลงทางเพราะความโง่เขลาอย่างยิ่งของตนc

 

5 a ต้นฉบับภาษากรีกเพิ่มข้อความอีกบรรทัดหนึ่งที่นี่ว่า “อย่าไปสนใจต่อหญิงประพฤติชั่ว” ซึ่งไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

b “พุน้ำ” ที่กล่าวถึงนี้เป็นการเปรียบเทียบ หมายถึง “ภรรยา” ที่อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้อง การกล่าวประณามการผิดประเวณีเป็นชู้ (2:16 เชิงอรรถ b) ที่ตรงนี้จะได้รับการเสริมโดยการชมเชยความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาและชมเชยภรรยาที่ถูกต้อง (ข้อ 15-18ก และ 18ข-19) เรายังพบข้อความชมเชยภรรยาที่ดีว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ และเป็นความบรรเทาใจของสามี (ดู 18:22; 19:14) (ตรงกันข้าม ดู 11:22; 19:13; 21:9, 19; 25:24; 27:15; 31:3) และโดยเฉพาะการยกย่องชมเชยภรรยาที่ดีเลิศในบทสุดท้ายของหนังสือ (31:10-31) บางทีที่ตรงนี้ด้วย (เช่นเดียวกับใน 31:10-31) เบื้องหลังภาพของภรรยาที่ดีพร้อม เราควรจะเห็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของปรีชาญาณซึ่งถูกกล่าวถึงเหมือนกับเป็นสตรีคนหนึ่ง ในบริบทของคำสอนในบทที่ 1-9 การผิดประเวณีและความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา อาจหมายถึงการละทิ้งความเชื่อต่อพระยาห์เวห์และความซื่อสัตย์ต่อพระองค์และต่อธรรมบัญญัติ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปรีชาญาณ ตามวิธีพูดของบรรดาประกาศก (ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b)

c คำตักเตือนสี่เรื่องต่อไปนี้ (6:1-5, 6-11, 12-15, 16-19) เข้ามาแทรกถ้อยคำของผู้มีปรีชา ซึ่งจะดำเนินต่อไปใน 6:20

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก