"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

2. การรบของกิเดโอนทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

 

พระยาห์เวห์ทรงลดกำลังพลในกองทัพของกิเดโอนa

7 1เยรุบบาอัล (คือกิเดโอน) กับผู้คนทั้งหมดที่อยู่กับเขา ตื่นแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายที่เอนฮาโรดb ค่ายของชาวมีเดียนอยู่ทางทิศเหนือในหุบเขาเชิงภูเขาโมเรห์ 2พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ผู้คนที่อยู่กับท่านมีจำนวนมากเกินไปที่เราจะมอบชาวมีเดียนไว้ในมือของเขา ชาวอิสราเอลอาจจะภูมิใจว่าได้เอาชนะด้วยกำลังของตน โดยไม่ต้องพึ่งเรา” 3บัดนี้จงประกาศแก่ประชาชนว่า “ใครที่กลัวตัวสั่นจงกลับไปบ้าน” กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขาเช่นนี้c กำลังพลจำนวนสองหมื่นสองพันคนก็กลับไปบ้าน เหลือเพียงหนึ่งหมื่นคน

          4พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนอีกว่า “ยังมีผู้คนมากเกิน จงพาเขาลงไปที่ริมน้ำ และที่นั่นเราจะทดสอบเขาให้ท่าน ถ้าเราบอกท่านว่าคนนี้ควรไปกับท่าน เขาก็จะไป ถ้าเราบอกว่า คนนี้ไม่ควรไปกับท่าน เขาก็จะไม่ต้องไป” 5กิเดโอนพากำลังพลลงไปที่ริมน้ำ และพระยาห์เวห์ตรัสกับเขาว่า “จงคัดทุกคนที่เลียน้ำเหมือนสุนัขไว้ด้านหนึ่ง และคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำไว้อีกด้านหนึ่ง”d 6จำนวนของผู้ที่วักน้ำขึ้นมาเลียeมีสามร้อยคน ส่วนคนที่เหลือคุกเข่าลงดื่มน้ำ 7พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “เราจะใช้สามร้อยคนเหล่านี้ที่เลียน้ำช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้น และเราจะมอบชาวมีเดียนไว้ในมือของท่าน จงสั่งให้ทุกคนที่เหลือนั้นกลับไปบ้าน” 8กิเดโอนจึงให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดกลับไปบ้าน นอกจากสามร้อยคนนี้ซึ่งเก็บเสบียงอาหารกับแตรเขาสัตว์ไว้จากมือของเพื่อนที่กลับไป ค่ายของชาวมีเดียนตั้งอยู่ในหุบเขาเบื้องล่าง

 

ลางบอกชัยชนะ

          9ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “จงลุกขึ้นลงไปโจมตีค่ายนั้นเถิด เราจะมอบค่ายไว้ในมือของท่าน 10แต่ถ้าท่านกลัวไม่กล้าเข้าโจมตี ก็จงลงไปที่ค่ายกับปูราห์ผู้รับใช้ของท่าน 11ท่านจะได้ยินว่าพวกนั้นพูดอะไร แล้วท่านจะมีใจกล้าที่จะลงไปโจมตีค่าย” กิเดโอนกับปูราห์ผู้รับใช้จึงลงไปจนถึงริมค่ายของศัตรู

12ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกกระจายอยู่ทั่วหุบเขาอย่างหนาแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน ฝูงอูฐของเขามีจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับเม็ดทรายที่ชายทะเล 13เมื่อกิเดโอนมาถึง เขาก็ได้ยินชายคนหนึ่งกำลังเล่าความฝันให้เพื่อนฟัง กล่าวว่า “ฉันฝันไปว่า ขนมปังข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของชาวมีเดียน ชนกระโจมหลังหนึ่งf กระโจมนั้นก็พังแบนราบอยู่กับพื้นดิน” 14เพื่อนของเขาตอบว่า “นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากดาบของกิเดโอนชาวอิสราเอลบุตรของโยอาช พระเจ้าทรงมอบชาวมีเดียนและค่ายทั้งหมดไว้ในมือของเขา” 15เมื่อกิเดโอนได้ยินพวกนั้นเล่าความฝันกับแก้ฝันแล้ว เขาก็กราบลงนมัสการพระเจ้า แล้วกลับไปยังค่ายของชาวอิสราเอลกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด พระยาห์เวห์ทรงมอบค่ายของชาวมีเดียนไว้ในมือของท่านแล้ว”

 

การจู่โจมอย่างฉับพลัน

16กิเดโอนแบ่งกำลังพลสามร้อยคนออกเป็นสามกลุ่ม แจกแตรเขาสัตว์และหม้อเปล่าที่มีไต้จุดลุกอยู่ข้างในให้แต่ละคน 17กล่าวว่า “คอยดูข้าพเจ้าให้ดี แล้วทำตาม เมื่อข้าพเจ้าไปถึงริมค่าย จงทำตามที่ข้าพเจ้าทำเถิด 18เมื่อข้าพเจ้ากับคนที่ไปกับข้าพเจ้าเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้น ท่านทั้งหลายจงเป่าแตรเขาสัตว์รอบๆ ค่าย แล้วร้องตะโกนว่า ‘เพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน’”

19กิเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนไปถึงริมค่ายข้าศึกก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย หลังจากเปลี่ยนยามแล้ว เขาเหล่านั้นเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้นแล้วเอาหม้อที่ถืออยู่กระแทกกันจนแตก 20คนทั้งสามกลุ่มเป่าแตรเขาสัตว์ เอาหม้อกระแทกกันแตก แล้วเอามือซ้ายชูไต้ขึ้น เอามือขวาถือแตรเขาสัตว์เพื่อเป่า และร้องตะโกนว่า “ดาบเพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน” 21ทุกคนยืนอยู่ตามที่ของตนรอบค่ายข้าศึก คนในค่ายออกวิ่งหนีไปพลางร้องเอ็ดอึง 22ขณะที่คนสามร้อยคนเป่าแตรเขาสัตว์ พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้คนในค่ายใช้ดาบฟาดฟันกันเองg เขาเหล่านั้นหนีไปทางเมืองเศเรราห์hจนถึงเมืองเบธฮาชิททาห์ เลยไปถึงเมืองอาเบลเมโฮลาห์ ใกล้เมืองทับบาท

 

ชาวอิสราเอลไล่ตามข้าศึก

23ชาวอิสราเอลจากเผ่านัฟทาลี อาเชอร์และมนัสเสห์ทั้งหมดรวมกำลังกันไล่ตามชาวมีเดียน 24กิเดโอนส่งผู้ถือสารไปทั่วเมืองแถบภูเขาเอฟราอิมประกาศว่า “จงลงมาไล่ฆ่าชาวมีเดียนกันเถิด จงเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆ ไว้จนถึงเมืองเบธบาราห์” ดังนั้น ชนเผ่าเอฟราอิมทุกคนจึงรวมกำลังกันเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆ จนถึงเมืองเบธบาราห์ 25เขาจับหัวหน้าชาวมีเดียนได้สองคน ชื่อโอเรบและเศเอบi แล้วประหารชีวิตโอเรบที่หินแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “หินโอเรบ” และประหารชีวิตเศเอบที่บ่อย่ำองุ่นแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “บ่อย่ำองุ่นเศเอบ” แล้วไล่ฆ่าฟันชาวมีเดียนต่อไป เขานำศีรษะของโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

 

7 a ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือชาวมีเดียน ไม่ใช่ด้วยกำลังทหารของตน การรบครั้งนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าประทานชัยชนะให้

b “เอนฮาโรด” แปลตามตัวอักษรว่า “บ่อน้ำแห่งความกลัวตัวสั่น” (เทียบ ข้อ 3)

c “กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขา” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “และมองจากภูเขากิลโบอา” ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

d “ด้านหนึ่ง…อีกด้านหนึ่ง” แปลตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูละทิ้งวลีหลัง

e เราไม่ทราบว่าการใช้มาตรการคัดเลือกเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไร นอกจากเพื่อจะได้คนจำนวนน้อย

f กระโจมเป็นสัญลักษณ์ของชาวมีเดียนซึ่งเป็นชนเร่ร่อน ขนมปังข้าวบาร์เลย์เป็นสัญลักษณ์ของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเกษตรกร ดังนั้น คำตอบในข้อ 14 จึงเป็นการแก้ฝันซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า (เทียบ ปฐก 20:3)

g นี่เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของสงครามศักดิ์สิทธิ์ ชาวอิสราเอลไม่ต้องใช้อาวุธทำอะไร แต่พระเจ้าทรงก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในกองทัพของศัตรู (เทียบ อพย 14:14; ยชว 6:20)

h “เศเรราห์” บางคนอ่านว่า “ศาเรธาน” ตาม 1 พกษ 4:12 ชาวมีเดียนพยายามหนีข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดที่ข้ามต่างๆ

i โอเรบ แปลว่า “นกกา” (ดู อสย 10:26) เศเอบ แปลว่า “‘สุนัขป่า” เรื่องนี้จะเล่าอีกใน 8:3 ซึ่งมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งของชนเผ่าเอฟราอิม และอธิบายที่มาของชื่อสถานที่สองแห่ง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก