"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร
        ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society: TBS) ในการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2

✝️โดยตอบคำถาม พระคัมภีร์“ หนังสือพระธรรมเยเรมีย์” บทที่1-26 ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2022 ระดับรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
🙏🏻ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร
🙏🏻คุณครูจินตนา กิจแก้ว ผู้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันให้กับนักเรียนและ
🙏🏻คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ประสานงานกับสมาคมฯ ในการส่ง นักเรียนเข้าแข่งขันฯ
ผู้ปกครองและทุกๆท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฯนี้ด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก