"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
          วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้

บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA

1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)
1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)

2.Bishop Vira Arpondratana
2.Bishop Vira Arpondratana

บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน

Bishop Richard Ng ประธาน
Fr.David Reegon OFm.Cap. เลขาธิการ

ตัวแทนของอินโดนีเซีย
Fr.Albertus Purmono OFM

ผู้ประสานงาน CBF-SEA เอเชียตะวันออกเชียงใต้
 Dr. Natividad  B. Pagadut   ชาวฟิลิปปินส์ (วาระที่ 2)

Dr. Natividad B. Pagadut ชาวฟิลิปปินส์ (วาระที่ 2)

ตัวแทนฟิลิปปินส์
 Fr.Oscar  Alunday  SVD
Fr.Oscar Alunday SVD

ตัวแทนเวียดนาม ไทย ลาว เขมร
Fr. Joseph Ngo Duc Tai ชาวเวียตนาม MF
ดู cbf-sea-rc @ c-b-f-org

เลขาธิการของ CBF ของทั้ง 5 โซน
คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อาฟริกา และเอเชีย แต่ โซนเอเชีย แบ่งเป็น เหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ยังแบ่งเป็น 3 โซน คือ SEA-ฟิลิปปินส์ SEA -มาเลเซีย-ไทย -ลาว-เขมร -เวียดนาม SEA - อินโดนีเซีย
Fr.Jan  J. Stefanov  SVD  ชาวโปแลนด์
Fr.Jan J. Stefanov SVD ชาวโปแลนด์

              จะมีการประชุมพิเศษ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2022 เวลา 8.00 น. ทางซูม และประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 13- 19 เมษายน 2023 ที่เมือง Mor del Plata ประเทศอาร์เจนตินา
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก