ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์
Risen
ชื่อภาพ " Risen "