"ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง  สงสัยทำไมเล่า" (มธ. 14:22-33)