"...เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก.." (ลก. 10:38-42)