"..เขาเปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้าน เขาขุดหลุม ขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหิน.." (ลก. 6:43-49)