"ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาด..." (ลก- 5:33-39)