"ที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น..." (มธ. 14:13-21)