"หลายคนได้ดุเขาให้เงียบ  แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิม..." (มก. 10:46-52)