"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2021
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 12:37-42)
            
ในครั้งนั้น ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากเมืองราเมเสสมุ่งไปเมืองสุคคท ผู้เดินทางเป็นชายฉกรรจ์หกแสนคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก นอกจาก นั้นยังมีชนชาติผสมเป็นจำนวนมากเดินทางไปด้วยพร้อมทั้งสัตว์เลี้ยง ฝูงแพะแกะ และฝูงโคจำนวนมาก เขาเอาแป้งขนมปังนวดแล้วที่นำจากประเทศอียิปต์มาอบเป็นขนมปังไร้เชื้อ แป้งขนมปังไม่ได้ใส่เชื้อก็เพราะเขาถูกขับออกจากประเทศอียิปต์อย่างฉับพลันไม่มีเวลาจะเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทาง


                ชาวอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลาสี่ร้อยสามสิบปี และในวันที่ครบสี่ร้อยสามสิบปีนั้นเองขบวนทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์ คืนนั้นเป็นคืนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นเฝ้าเพื่อทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ คืนนั้นจึงเป็นคืนที่ชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องตื่นเฝ้าถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วลูกชั่วหลาน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว ( มธ 12:14-21 )
                  เวลานั้น ชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงเสด็จไปจากที่นั่น ผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป พระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรค แต่ทรงกำชับเขามิให้แพร่งพรายให้ผู้ใดรู้ ทั้งนี้เพื่อให้พระวาจาที่ตรัสทางประกาศกอิสยาห์เป็นความจริงว่า

               “นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้ นี่คือผู้ที่เรารัก ซึ่งเราโปรดปราน เราจะให้จิตของเราแก่เขา และเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติ เขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึง จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่ จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะ นานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา

 

ข้อคิด
                ชาวฟาริสีต้องการกำจัดพระเยซูเจ้า ไม่ใช่ในแง่ของชีวิตฝ่ายกายของพระองค์ เพราะจากที่พวกเขาเฝ้าสังเกตพระองค์ พวกเขาเห็นเป็นประจักษ์ว่าพระองค์ทรงฤทธิ์มากกว่าที่พวกเขาจะทำอะไรพระองค์ได้ เพราะแม้กระทั่งคนตายไปแล้ว พระองค์ยังทรงทำให้กลับมามีชีวิตได้อีก ดังนั้น สิ่งที่พวกเขาสามารถกำจัดพระองค์ได้ก็คือทำให้พระองค์หมดความน่าเชื่อถือ คอยหาเรื่องจับผิดและยุแหย่พระองค์ เพื่อให้พระองค์โต้ตอบด้วยความรุนแรง เพราะเมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนั้น ข่าวดีและคำสอนของพระองค์ที่มีแก่นอยู่ในความรักและความเมตตาก็หมดความน่าเชื่อถือ พระเยซูเจ้าทรงจึงทรงเลือกวิธีโต้ตอบด้วยความรักและเมตตา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก