"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2021
สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล (ปฐก 41:55-57 และ 42:5-7ก,17-24ก)
        
เมื่อประชาชนทั่วแผ่นดินอียิปต์เริ่มรู้สึกขาดแคลนอาหาร ก็ร้องขออาหารจากพระเจ้าฟาโรห์ พระองค์รับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งปวงว่า “จงไปหาโยเซฟเถิดและทำตามที่เขาสั่ง” เมื่อเกิดความกันดารไปทั่วแผ่นดิน โยเซฟก็เปิดยุ้งฉางทั้งหมดออกขายข้าวให้ชาวอียิปต์ ขณะที่ความกันดารทวีความรุนแรงขึ้นในอียิปต์ ผู้คนจากทุกประเทศต่างมายังอียิปต์เพื่อขอซื้อข้าวจากโยเซฟ เพราะความกันดารอาหารทวีความรุนแรงไปทั่วทุกแผ่นดิน


          บุตรของอิสราเอลมาซื้อข้าวพร้อมกับคนอื่น ๆ เพราะเกิดความกันดารอาหารในแผ่นดินคานาอัน โยเซฟในฐานะผู้สำเร็จราชการทั่วประเทศ ก็ขายข้าวให้ประชาชนทั้งปวง เมื่อพี่ชายของโยเซฟมาถึง เขาก็กราบคำนับโยเซฟ ศีรษะจรดพื้น โยเซฟเห็นพี่ชายก็จำได้ แต่แสร้งทำเป็นไม่รู้จัก พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงกระด้าง


           โยเซฟจึงสั่งให้ขังทุกคนไว้ในคุกเป็นเวลาสามวัน ในวันที่สาม โยเซฟพูดกับพี่ชายว่า “จงทำดังนี้ และท่านจะมีชีวิตรอด เพราะเรายำเกรงพระเจ้า ถ้าท่านทั้งหลายเป็นคนซื่อตรง ให้ท่านคนหนึ่งถูกจองจำในคุกที่นี่ ส่วนอีกเก้าคนจงนำข้าวกลับไปให้ครอบครัวที่กำลังอดอยาก แล้วท่านจะต้องนำน้องชายคนเล็กมาให้เราดู เพื่อพิสูจน์ว่าท่านพูดความจริง มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย” บรรดาพี่ชายก็ยอมทำเช่นนี้ แล้วพูดกันว่า “เรากำลังรับโทษเพราะความผิดที่เราได้ทำกับน้องของเราแน่ ๆ เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นทุกข์แค่ไหน เมื่อเขาอ้อนวอนขอให้เราช่วย แต่เราไม่ยอมฟัง บัดนี้ เราจึงต้องรับทุกข์เช่นเดียวกัน” รูเบนจึงพูดว่า “พี่ไม่ได้บอกพวกน้องหรือว่า อย่าทำร้ายเด็กนั้น แต่พวกน้องไม่ยอมฟัง บัดนี้ เราจึงต้องชดใช้หนี้เลือดของเขา” เขาไม่รู้ว่าโยเซฟเข้าใจ เพราะโยเซฟใช้ล่ามเมื่อพูดกับเขา โยเซฟจึงปลีกตัวไปร้องไห้ แล้วกลับมาพูดกับเขาอีก

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 10:1-7)
           พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด
อัครสาวกสิบสองคนมีนามดังนี้ คนแรกคือซีโมน ผู้มีสมญาว่าเปโตร กับ อันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบบุตรของเศเบดีกับยอห์นน้องชาย ฟิลิปและบาร์โธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอัลเฟอัส และธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ทรยศพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนนี้ออกไป ทรงสั่งเขาว่า “อย่าเดินตามทางของคนต่างชาติ อย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงศ์วานอิสราเอลก่อน จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว

 

ข้อคิด
           พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และทรงสร้างมนุษย์ และทรงมอบให้มนุษย์ครอบครองสารพัดในโลก แต่อนิจจา มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า กลับไปเชื่อปีศาจที่มาชักชวนให้เกิดความจองหอง และไม่ยอมนอบน้อมต่อพระเป็นเจ้า มนุษย์หลงตัวเอง กระทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ความสุขของตัวเอง มนุษย์ทำบาป ทำผิดต่อพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ความผิดของพี่ๆของยอแซฟก็เช่นกัน เพราะพวกเขาอิจฉา-ริษยา และเพราะความอิจฉาริษยานี่เอง มนุษย์ในโลกจึงทำผิดมากมาย ทุกวันนี้ก็เช่นกัน ความผิดมากมายเกิดจากความอิจฉาริษยาผู้อื่น แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา และสงสาร พระองค์ทรงเช็ดน้ำตาผู้ถูกเนรเทศ ทรงบรรเทาผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงเปลี่ยนความขมขื่น ให้กลับเป็นความยินดี พระเจ้าทรงสอนเราให้มีความ-เมตตากรุณา สอนให้เราอภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงให้อภัยแก่เราเสมอ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก