"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข้อปฏิบัติ คำอำลาและคำอวยพร

         12เมื่อข้าพเจ้าส่งอารเทมาสและทีคิกัสมาพบท่าน จงรีบไปพบข้าพเจ้าทันทีที่เมืองนิโคบุรีที่ซึ่งข้าพเจ้าตกลงใจจะพักอยู่ในช่วงฤดูหนาว  13จงเอาใจใส่ดูแลในการเดินทางของเศนาส ทนายความและอปอลโล จงอย่าให้เขาขาดสิ่งใด  14จงให้พี่น้องของเราทุกคนเรียนรู้ที่จะมุ่งทำกิจการดี เพื่อสนองความจำเป็นต่าง ๆ ของตนc จงอย่าให้ผู้ใดดำเนินชีวิตอย่างไร้ประโยชน์

         15ทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงท่าน ฝากความคิดถึงผู้ที่รักเราในความเชื่อ ขอพระหรรษทานdสถิตอยู่กับทุกท่านเทอญc หรือ "เพื่อเสนอความจำเป็นเร่งด่วน"

d สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" หรือ "ของพระเจ้า" และในตอนจบ "อาเมน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก