วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา (ปี B)
บทเทศน์ 26 กันยายน ค.ศ.2021
(ภาษาอาข่า)


โดยศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย