"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันอังคารที่ 27 กันยายน 2022
ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์

บทอ่านจากหนังสือโยบ (โยบ 3:1-3, 11-17, 20-23)           

ต่อมา โยบอ้าปากสาปแช่งวันเกิดของตน โยบเริ่มพูดว่า
“วันที่ข้าเกิดมาจงพินาศเถิด
ทั้งคืนที่มีคนพูดว่า ‘เด็กชายคนหนึ่งปฏิสนธิแล้ว’ ก็จงพินาศด้วย
ทำไมข้าจึงไม่ตายเสียตั้งแต่ในครรภ์
ทำไมข้าจึงไม่ขาดใจเมื่อออกมาจากครรภ์มารดา
ทำไมผู้คนจึงรับข้าไว้บนเข่า
ทำไมจึงมีหัวนมให้ข้าดูด
มิฉะนั้นแล้ว บัดนี้ข้าคงนอนสงบ
ข้าคงหลับ และพักผ่อนในสันติกับบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองแผ่นดิน
ผู้ได้สร้างอนุสาวรีย์ที่ฝังศพสำหรับตน
หรือกับเจ้านายที่มีทองคำ และสะสมเงินไว้เต็มที่ฝังศพของตน
ข้าคงจะไม่มีความเป็นอยู่เหมือนลูกที่แท้งและถูกซ่อนไว้
เหมือนทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่าง
ที่นั่นคนชั่วร้ายหยุดดิ้นรน
ที่นั่นผู้ที่หมดกำลังได้พักผ่อน
ทำไมผู้ที่ทนทุกข์จึงได้รับแสงสว่าง
ผู้ที่มีใจขมขื่นจึงได้รับชีวิต
เขาคอยความตาย แต่ความตายก็ไม่มา
เขาแสวงหาความตายมากกว่าขุดหาทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่
เขายินดีอย่างยิ่ง และชื่นชมเมื่อพบหลุมฝังศพ
ทำไมจึงประทานความสว่างแก่ผู้ที่ไม่มีวันจะเห็นหนทางของตน
และแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงกั้นไว้ทุกด้าน”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:51-56)

          เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงส่งผู้สำสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้ออกเดินทาง และเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์ แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จ เพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อยากอบและยอห์นศิษย์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้า ลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่” พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิศิษย์ทั้งสองคน แล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาศิษย์

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก