"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หญิงม่าย

        3จงเอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายที่ไร้ญาติa  4ถ้าหญิงม่ายคนใดมีบุตรหลาน ก็ให้บรรดาบุตรหลานเหล่านั้นเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวเสียก่อน และทดแทนบุญคุณบิดามารดาของตน เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย  5หญิงม่ายไร้ญาติที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและพร่ำวอนขออธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืน  6ส่วนหญิงม่ายที่คิดหาแต่ความสุขความสบายก็เป็นคนที่ตายทั้งเป็น     7จงกำชับเรื่องนี้เพื่อว่าหญิงม่ายจะได้ไม่ถูกตำหนิ  8ถ้าผู้ใดไม่เอาใจใส่ดูแลญาติพี่น้องของตน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ก็เท่ากับว่าได้ปฏิเสธความเชื่อ และเลวยิ่งกว่าผู้ไม่มีความเชื่อเสียอีก

         9ให้หญิงม่ายที่มีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปี เคยแต่งงานเพียงครั้งเดียว ลงชื่อในทะเบียนหญิงม่าย  10นางจะต้องเป็นที่ยอมรับว่าทำกิจการดีงาม ทั้งเรื่องการเลี้ยงดูบุตร การรู้จักต้อนรับแขกแปลกหน้า การล้างเท้าให้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าb การบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน และการร่วมทำกิจการดีอื่น ๆ  11อย่ารับหญิงม่ายที่ยังสาว เพราะถ้านางคล้อยตามความปรารถนาตามธรรมชาติมากกว่าศรัทธาในพระ   คริสตเจ้า นางย่อมต้องการแต่งงานใหม่  12แล้วผู้คนจะประณามได้ว่านางไม่ถือสัตย์ต่อคำสัญญาที่ให้ไว้แต่เดิมc  13นอกจากนั้น เมื่อหญิงม่ายที่ยังสาวเหล่านี้อยู่ว่างเปล่าก็จะเริ่มเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น พวกเขาไม่เพียงจะอยู่ว่างเปล่าเท่านั้น แต่จะเริ่มซุบซิบนินทา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นและพูดเรื่องที่ไม่ควรจะพูด  14ดังนั้น ข้าพเจ้าอยากให้หญิงม่ายที่ยังสาวแต่งงานใหม่d มีบุตรและดูแลครอบครัว เพื่อไม่ให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามeยกมาเป็นข้อตำหนิได้  15หญิงม่ายบางคนเปลี่ยนไปติดตามซาตานแล้ว  16ถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติเป็นหญิงม่ายก็ให้ช่วยอุปถัมภ์เลี้ยงดูพวกนี้ อย่าปล่อยให้พระศาสนจักรต้องรับภาระ เพื่อพระศาสนจักรจะได้ช่วยเหลือหญิงม่ายที่เป็นม่ายไร้ญาติ5 a แปลตามตัวอักษรว่า "ที่เป็นม่ายจริง ๆ" ข้อความตอนนี้ พูดถึงกลุ่มหญิงม่ายสามกลุ่มด้วยกัน คือ 1.กลุ่มหญิงม่ายที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากพระศาสนจักรเนื่องจากมีญาติพี่น้องดูแลอยู่แล้ว (ข้อ 4)     2.กลุ่มที่เป็น "หญิงม่ายที่ไร้ญาติ" เพราะไม่มีใครจะดูแลเอาใจใส่ พระศาสนจักรมีพันธะต้องให้การช่วยเหลือ (ข้อ 3-5,16) และ 3.กลุ่มหญิงม่ายที่ได้รับเรียกจากพระศาสนจักรให้มาทำหน้าที่บางประการอย่างเป็นทางการ (ไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพระศาสนจักรหรือไม่ หญิงม่ายกลุ่มที่สามนี้จะต้องถือตามกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด (ข้อ 9-15)

b การล้างเท้าเป็นการแสดงมารยาทตามปกติที่ให้กับผู้มาเยือน

c นั่นคือคำปฏิญาณหรือคำสัญญาที่จะอุทิศตนถวายแด่พระเจ้า

d คำแนะนำที่เปาโลให้ไว้แก่หญิงม่ายที่ยังสาวในข้อนี้ ดูเหมือนจะขัดกับอุดมการณ์อันสูงส่งที่เคยเสนอไว้ใน    1 คร 7:8;

e ฝ่ายตรงข้ามคงหมายถึงคนที่มีเจตนาร้ายและเป็นศัตรูกับคริสตชน บางคนคิดว่าหมายถึงซาตาน แต่ไม่น่าที่จะเป็นเช่นนั้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก