Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์

24  1หลังจากนั้นห้าวัน มหาสมณะอานาเนีย ลงไปยังเมืองซีซารียาพร้อมกับผู้อาวุโสบางคนและทนายความชื่อเทอร์ทูลลัส คนเหล่านี้ตั้งข้อกล่าวหาเปาโลต่อผู้ว่าราชการ  2เมื่อ  เปาโลถูกเรียกตัวเข้ามา เทอร์ทูลลัสเริ่มพูดกล่าวหาว่า "ข้าแต่ท่านเฟลิกซ์ผู้สูงศักดิ์ ท่านทำให้เราทั้งหลายได้รับสันติภาพเป็นเวลานาน ชนชาตินี้ได้รับการพัฒนาอย่างมากด้วยสายตาอันยาวไกลของท่าน  3เรารับความดีเหล่านี้ด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้งทุกเวลาและทุกสถานที่   4แต่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านมากเกินไป ข้าพเจ้าขอร้องท่านขอได้โปรดฟังข้อกล่าวหาสั้น ๆ ของเรา

         5พวกเราพบชายผู้นี้เป็นคนอันตรายซึ่งก่อการจลาจลในกลุ่มชาวยิวทั่วโลก เขาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของลัทธินาซารีนa  6พยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทิน แต่เราจับกุมเขาb  8ถ้าท่านสอบสวนเขาcด้วยตนเอง ท่านก็จะรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังกล่าวหาเขาอยู่"

         9บรรดาชาวยิวต่างสนับสนุน กล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นความจริง24 a บรรดาปรปักษ์ต่อคริสตชนคิดว่าคริสตศาสนาเป็นเพียงแต่ลัทธิหนึ่ง (เทียบ 5:17) ของศาสนายิว (เทียบ ข้อ       14; 28:22)

b ชาวยิวอ้างว่า คดีนี้เป็นธุระของตน ดู 25:9; ยน 18:31 เชิงอรรถ f สำเนาโบราณหลายฉบับเสริมว่า "และตั้งใจที่จะพิพากษาเขาตามธรรมบัญญัติของเรา 7. แต่นายพันลีซีอัสได้เข้ามาแทรกแซง ใช้ความรุนแรงแย่งเขาไปจากมือของเรา 8. แล้วสั่งบรรดาผู้กล่าวหาให้มาฟ้องต่อท่าน"

c "เขา" คือเปาโล ถ้าตัวบทไม่มีข้อ 7 แต่ถ้าตัวบทมีข้อ 7ด้วย (ดู เชิงอรรถ b) "เขา" อาจหมายถึง ลีซีอัส

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย