Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์

24  1หลังจากนั้นห้าวัน มหาสมณะอานาเนีย ลงไปยังเมืองซีซารียาพร้อมกับผู้อาวุโสบางคนและทนายความชื่อเทอร์ทูลลัส คนเหล่านี้ตั้งข้อกล่าวหาเปาโลต่อผู้ว่าราชการ  2เมื่อ  เปาโลถูกเรียกตัวเข้ามา เทอร์ทูลลัสเริ่มพูดกล่าวหาว่า "ข้าแต่ท่านเฟลิกซ์ผู้สูงศักดิ์ ท่านทำให้เราทั้งหลายได้รับสันติภาพเป็นเวลานาน ชนชาตินี้ได้รับการพัฒนาอย่างมากด้วยสายตาอันยาวไกลของท่าน  3เรารับความดีเหล่านี้ด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้งทุกเวลาและทุกสถานที่   4แต่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนท่านมากเกินไป ข้าพเจ้าขอร้องท่านขอได้โปรดฟังข้อกล่าวหาสั้น ๆ ของเรา

         5พวกเราพบชายผู้นี้เป็นคนอันตรายซึ่งก่อการจลาจลในกลุ่มชาวยิวทั่วโลก เขาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของลัทธินาซารีนa  6พยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทิน แต่เราจับกุมเขาb  8ถ้าท่านสอบสวนเขาcด้วยตนเอง ท่านก็จะรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังกล่าวหาเขาอยู่"

         9บรรดาชาวยิวต่างสนับสนุน กล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นความจริง24 a บรรดาปรปักษ์ต่อคริสตชนคิดว่าคริสตศาสนาเป็นเพียงแต่ลัทธิหนึ่ง (เทียบ 5:17) ของศาสนายิว (เทียบ ข้อ       14; 28:22)

b ชาวยิวอ้างว่า คดีนี้เป็นธุระของตน ดู 25:9; ยน 18:31 เชิงอรรถ f สำเนาโบราณหลายฉบับเสริมว่า "และตั้งใจที่จะพิพากษาเขาตามธรรมบัญญัติของเรา 7. แต่นายพันลีซีอัสได้เข้ามาแทรกแซง ใช้ความรุนแรงแย่งเขาไปจากมือของเรา 8. แล้วสั่งบรรดาผู้กล่าวหาให้มาฟ้องต่อท่าน"

c "เขา" คือเปาโล ถ้าตัวบทไม่มีข้อ 7 แต่ถ้าตัวบทมีข้อ 7ด้วย (ดู เชิงอรรถ b) "เขา" อาจหมายถึง ลีซีอัส