Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระจิตเจ้า
20 พฤษภาคม 2018
บทอ่าน
กจ 2:1-11 ; 1 คร 12:3ข-7, 12-13 หรือ กท 5:16-25 ; ยน 20:19-23  หรือ ยน 15:26-27 ; 16:12-15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 575, 643, 645, 659, 730, 788, 858, 976, 1087, 1120, 1287, 1441, 1461, 1485, 2839
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 491
จุดเน้น เราทุกคนต้องใช้พระพรที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อสร้างพระศาสนจักร (พระกายพระคริสตเจ้า)


           ครั้งหนึ่ง มีหญิงชราคนหนึ่งมีลูกชายโตแล้ว 4 คน บ้านของหญิงผู้นี้ถูกไฟไหม้ ดังนั้นบรรดาลูกคิดจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้มารดา แต่ก็พบความลำบากบางประการ ลูกชายคนแรกเป็นช่างไม้ แต่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำ การก่ออิฐ หรืองานไฟฟ้า ดังนั้นเขาคิดว่าคงไม่มีทางสร้างบ้านให้แม่ น้องชายแต่ละคน เป็นช่างไฟ ช่างประปา และช่างปูน ก็คิดแบบเดียวกัน พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างอื่นๆ คิดเฉพาะของตนเอง พวกเขาแต่ละคนตัดสินว่าไม่มีหนทางจะสร้างบ้านให้มารดาได้ ดังนั้นจึงไม่ได้สร้างบ้าน

       บางทีชีวิตของเราในฐานะเป็นพระศาสนจักรก็อาจเป็นเหมือนเรื่องมารดาและลูกชาย บ่อยๆ เราคิดว่าพระศาสนจักรคงไม่จำเป็น หรือไม่ใช้ประโยชน์จากพระพรความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ บางครั้งเราคิดว่าเราไม่สามารถนำเพลง หรือนำสวด หรือนำการประชุมในเขตวัด เราอาจคิดว่าเราไม่สามารถยืนต่อหน้าคนเยอะๆ และพูดต่อหน้าพวกเขา บางทีเราคิดว่าพระศาสนจักรคงไม่ต้องการเรา เพราะเราทำอะไรไม่เก่ง บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษอะไร ที่จะแบ่งปันให้ใคร ดังนั้นจะไปรบกวนเขาทำไม

        ขอให้พี่น้องหยุดคิดถึงความสามารถที่แตกต่างกัน จะช่วยให้เขตวัดมีชีวิตชีวาเหมือนวัดของเราเอง ชีวิตในวัดไม่ใช่จากคนที่มีความสามารถ ที่เราเห็นและได้ยินในเวลาพิธีมิสซาแต่ละอาทิตย์ ยังมีความสามารถของหลายคนที่อยู่เบื้องหลัง เช่น คนทำความสะอาดวัดแต่ละอาทิตย์ หรือบุคคลที่คอยภาวนาให้กำลังใจผู้อื่น ทำ..... บรรดาอาสาสมัครในการเรียนพระคัมภีร์หรือคำสอน โดยช่วยติดต่อส่งจดหมาย ช่วยเก็บทะเบียนประวัติ เตรียมอุปกรณ์แต่ละอาทิตย์ ทุกคนช่วยคนละเล็กคนละน้อย เตรียมจานสำหรับเลี้ยงอาหารหลังพิธีปลงศพ ก็ช่วยให้กำลังใจ และเยียวยารักษา เหมือนเปิดใจฟังด้วยความเข้าใจ

         พระเจ้ายังทรงประทานพระจิตเจ้ามาสัมผัสชีวิตของเราแต่ละคน วันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นทุกอย่างที่สามารถเห็น และรู้สึกได้ว่าพระเจ้าสัมผัสเราแต่ละคน ด้วยพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไร ถูกแล้ว พระพรบางอย่างเห็นได้ชัด แต่พระพรที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งจำเป็น

           สมโภชพระจิตเจ้า (เปนเตกอสเต) เป็นการเชื่อในพลังของพระจิตเจ้าที่ทรงหลั่งมาให้เราทุกคน ให้เราใช้พระพรเหล่านั้นอย่างสุภาพ และไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัว วันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นการสร้างบ้านด้วยกัน ไม่มีใครทำได้ด้วยตัวตนเดียว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระศาสนจักรของเราเอง

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 227-228.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย