Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันสมโภชพระจิตเจ้า
20 พฤษภาคม 2018
บทอ่าน
กจ 2:1-11 ; 1 คร 12:3ข-7, 12-13 หรือ กท 5:16-25 ; ยน 20:19-23  หรือ ยน 15:26-27 ; 16:12-15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 575, 643, 645, 659, 730, 788, 858, 976, 1087, 1120, 1287, 1441, 1461, 1485, 2839
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 491
จุดเน้น เราทุกคนต้องใช้พระพรที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อสร้างพระศาสนจักร (พระกายพระคริสตเจ้า)


           ครั้งหนึ่ง มีหญิงชราคนหนึ่งมีลูกชายโตแล้ว 4 คน บ้านของหญิงผู้นี้ถูกไฟไหม้ ดังนั้นบรรดาลูกคิดจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้มารดา แต่ก็พบความลำบากบางประการ ลูกชายคนแรกเป็นช่างไม้ แต่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำ การก่ออิฐ หรืองานไฟฟ้า ดังนั้นเขาคิดว่าคงไม่มีทางสร้างบ้านให้แม่ น้องชายแต่ละคน เป็นช่างไฟ ช่างประปา และช่างปูน ก็คิดแบบเดียวกัน พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างอื่นๆ คิดเฉพาะของตนเอง พวกเขาแต่ละคนตัดสินว่าไม่มีหนทางจะสร้างบ้านให้มารดาได้ ดังนั้นจึงไม่ได้สร้างบ้าน

       บางทีชีวิตของเราในฐานะเป็นพระศาสนจักรก็อาจเป็นเหมือนเรื่องมารดาและลูกชาย บ่อยๆ เราคิดว่าพระศาสนจักรคงไม่จำเป็น หรือไม่ใช้ประโยชน์จากพระพรความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ บางครั้งเราคิดว่าเราไม่สามารถนำเพลง หรือนำสวด หรือนำการประชุมในเขตวัด เราอาจคิดว่าเราไม่สามารถยืนต่อหน้าคนเยอะๆ และพูดต่อหน้าพวกเขา บางทีเราคิดว่าพระศาสนจักรคงไม่ต้องการเรา เพราะเราทำอะไรไม่เก่ง บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษอะไร ที่จะแบ่งปันให้ใคร ดังนั้นจะไปรบกวนเขาทำไม

        ขอให้พี่น้องหยุดคิดถึงความสามารถที่แตกต่างกัน จะช่วยให้เขตวัดมีชีวิตชีวาเหมือนวัดของเราเอง ชีวิตในวัดไม่ใช่จากคนที่มีความสามารถ ที่เราเห็นและได้ยินในเวลาพิธีมิสซาแต่ละอาทิตย์ ยังมีความสามารถของหลายคนที่อยู่เบื้องหลัง เช่น คนทำความสะอาดวัดแต่ละอาทิตย์ หรือบุคคลที่คอยภาวนาให้กำลังใจผู้อื่น ทำ..... บรรดาอาสาสมัครในการเรียนพระคัมภีร์หรือคำสอน โดยช่วยติดต่อส่งจดหมาย ช่วยเก็บทะเบียนประวัติ เตรียมอุปกรณ์แต่ละอาทิตย์ ทุกคนช่วยคนละเล็กคนละน้อย เตรียมจานสำหรับเลี้ยงอาหารหลังพิธีปลงศพ ก็ช่วยให้กำลังใจ และเยียวยารักษา เหมือนเปิดใจฟังด้วยความเข้าใจ

         พระเจ้ายังทรงประทานพระจิตเจ้ามาสัมผัสชีวิตของเราแต่ละคน วันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นทุกอย่างที่สามารถเห็น และรู้สึกได้ว่าพระเจ้าสัมผัสเราแต่ละคน ด้วยพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไร ถูกแล้ว พระพรบางอย่างเห็นได้ชัด แต่พระพรที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งจำเป็น

           สมโภชพระจิตเจ้า (เปนเตกอสเต) เป็นการเชื่อในพลังของพระจิตเจ้าที่ทรงหลั่งมาให้เราทุกคน ให้เราใช้พระพรเหล่านั้นอย่างสุภาพ และไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัว วันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นการสร้างบ้านด้วยกัน ไม่มีใครทำได้ด้วยตัวตนเดียว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระศาสนจักรของเราเอง

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 227-228.