Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สัปดาห์ที่  29  เทศกาลธรรมดา
20  ตุลาคม   2013
(วันแพร่ธรรมสากล)
บทอ่าน    อพย  17: 8-13  ;  2 ทธ  3: 14 - 4: 2 ;  ลก  18: 1-8
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  2573, 2673
จุดเน้น    ศีลศักดิ์สิทธิ์และบทภาวนาเป็นองค์ประกอบ  ช่วยทำให้วิญญาณที่อ่อนแรงกลับกล้าหาญและสดชื่น


    การภาวนาเป็นการสนทนากับพระเจ้า  เราพูดและพระเจ้าทรงฟัง  พระเจ้าตรัสและเราฟัง  การภาวนาช่วยชีวิตจิตของเราให้ชุ่มชื่นขึ้นและได้รับคำพูดให้กำลังใจ  การภาวนาเหมาะกับทุกคน  การภาวนาให้กำลังผู้อ่อนแอ  ช่วยให้ผู้หลงทางกลับทางถูก  ให้แรงบันดาลใจผู้ที่กลัวสามารถทำกิจการใหญ่ๆ ได้  พระจิตเจ้าทรงตอบคำภาวนาของเราด้วยพละกำลัง  เชื่อมโยงหัวใจของเรากับพระเยซูเจ้า

    การภาวนาในพระคริสตเจ้าช่วยรวมเราในฐานะประชากรแห่งความเชื่อ  คำภาวนาของเราส่งเสียงทั่วโลก  สะท้อนการประทับของพระคริสตเจ้าในประชากรแห่งความเชื่อ  เราถวายบูชามิสซาทั่วโลกและทุกช่วงเวลา  ซึ่งมีสิ่งรบกวนความเชื่อ  เราก็ภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้มีชัยชนะ  เป็นพิเศษแก่ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

    ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา  พระวาจาของพระเจ้าช่วยสนับสนุนค้ำจุนเราให้มีวิญญาณเข้มแข็ง  พระวาจาของพระเจ้าเสมือนศิลาที่โมเสสนั่ง (เทียบ อพย 17: 11-12)  ช่วยเราให้มั่นคงเวลาเผชิญความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน

    การอ่านรำพึงพระวาจาพระเจ้า  (Lectio  Divina)  เป็นวิธีการหนึ่งที่ดี  ที่ช่วยเราในการสนทนากับพระวาจาพระเจ้า  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  และวิญญาณ  เราพยายามวาดมโนภาพกับเนื้อหาพระวาจาจากพระคัมภีร์  วางท่าทางร่างกายให้สนับสนุนการฟังพระเจ้า  เชิญพระจิตเจ้ามาปรับใจของเรา  เพื่อสามารถได้ยินพระวาจาของพระเจ้า  เมื่อใจปรับรับคลื่นได้  สิ่งรบกวนต่างๆ จะลดลง

    เมื่อเริ่มภาวนา  ให้เริ่มง่ายๆ แบบมั่นคง  ชีวิตภาวนาเติบโตช้าและเรียบง่าย  เหมือนเด็กน้อยหัดเดิน  ทีละก้าว  ทีละขั้น  เริ่มด้วยการลิ้มรสพระวาจาทีละน้อย  อ่านพระวรสารของวันอาทิตย์ต่อไปก่อนเข้านอน  ตอนกลางคืน  จิตใต้สำนึกจะได้ลิ้มรสพระวาจา  ในตอนกลางวัน  พยายามคิดถึงพระวาจานั้น  ราวกับว่าพระเจ้ากำลังช่วยให้เราสดชื่น  ในช่วงเวลาทำงาน

    บางครั้ง  เราอาจไม่รู้สึกต้องการภาวนา  ไม่ใช่ทุกคนรับกระแสเรียกเป็นฤๅษี (ที่ต้องภาวนาบ่อยๆ) แต่ทุกคนได้รับเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์       ผู้จาริกแสวงบุญ  บรรดานักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) ที่ได้ล่วงหน้าก่อนเรา  ช่วยสนับสนุนเรา   พวกท่านพร้อมช่วยเหลือเราต่อการท้าทายที่เราเผชิญอยู่

    พันธกิจของเรา  คือ  ภาวนาเสมอ  และอย่าเหนื่อยหน่าย  ให้เราจับมือของพระเยซูเจ้าไว้ให้แน่น  ทำให้มีชีวิตชีวาด้วยพระวาจาและศีลมหาสนิท  วันนี้ให้เรากล้าออกไป (ประกาศข่าวดี) ด้วยหัวใจเข้มแข็ง  และช่วยสนับสนุนเพื่อนบ้านทุกคน (ให้สัมผัสสันติสุขที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้)
    
พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 413-414.

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย