Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

สมโภชพระคริสตสมภพ (ปี B)
มิสซาเที่ยงคืน

บทอ่าน
:อสย. 9:1-6  ;  ทต. 2:11-14  ;  ลก. 2:1-14
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ข้อ  333, 437, 448, 486, 515, 525, 559, 695, 725
จุดเน้น  พระเยซูเจ้ายังทรงทำงานช่วยไถ่กู้เรา  ทรงนำสันติสุข  และฟื้นฟูเราด้วยความรักของพระองค์                 ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวว่า “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่  บรรดาผู้อาศัยในแผ่นดินมืดมิด  ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา”  นักบุญเปาโลประกาศว่า  “พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้น”  นักบุญลูกายืนยันว่า  “ทูตสวรรค์จำนวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้น  ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า  พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด  และบนแผ่นดิน  สันติสุขจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน”  และเพลงสดุดีก่อนอ่านพระวรสาร  กล่าวว่า  “วันนี้  พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว  พระองค์คือพระคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้า”  ตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราได้เตรียมตัวฉลองวันพระคริสตสมภพ  เช่น  เราได้จัดเวลาภาวนาเพิ่มขึ้น  เพื่อต้อนรับพระเยซูเสด็จเข้ามาในจิตใจของเรา  บางคนอาจส่งบัตรอวยพร  ประดับบ้าน  จัดของขวัญ  ซ้อมขับร้องเพลงคริสต์มาส  ฯลฯ  สิ่งต่าง ๆ  กิจกรรมต่าง ๆ  เราทำโดยมีจุดประสงค์ที่ดีถูกต้อง  มิได้ทำตามพิธีหรือผิวเผิน

               อะไรคือความสำคัญลึกซึ้งของการที่เรามาร่วมฉลองกันในค่ำคืนนี้  คือ  การบังเกิดของพระเยซูเจ้า  ในบทอ่านแรกกล่าวว่า  “เจ้าแห่งสันติ”  นักบุญเปาโลสอน ว่า  “พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา”  มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ในใจเกี่ยวกับการฉลองคืนนี้  คือ  เราไม่ได้แค่ทำซ้ำสิ่งที่เราเคยฉลองในปีที่ผ่านมา  แต่เรามาร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าครั้งใหม่

                  พระบุตรของพระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาจากสวรรค์  มารับสภาพมนุษย์เหมือนเรา  นี่เป็นความเชื่อ  เป็นพระธรรมล้ำลึก  ที่พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อเราด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า  พระองค์ยังทรงบังเกิด  ตรัสสอน  และดำเนินชีวิตในหัวใจของทุกคนผู้มีความเชื่อ  ทรงต่องานในเรา  นำเราให้มีชีวิตใหม่  และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในพระองค์  ทรงเยียวยารักษา  นำสันติสุขและความชื่นชมมาให้เรา

                 เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องกล่าวคือ  เราฉลองวันพระคริสตสมภพในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา  เพราะปีที่แล้วผ่านไปแล้ว  เรามาอยู่ที่นี่แตกต่างจากปีที่แล้ว แน่นอน  พ่อหวังว่า  ปีนี้จะนำความเจริญก้าวหน้า  นำพระพร  ช่วยให้เราชนะการทดลอง  การต่อสู้  ความปวดหัว  กังวลใจ  และการสูญเสียต่าง ๆ  แม้ปีที่กำลังผ่านไป  เราอาจพบหลายสิ่ง  ทำให้เราเป็นเช่นนี้  เราแต่ละคนต้องการเทศกาลพระคริสตสมภพ  ต้องการพระเยซูเจ้ามากกว่าที่เคย

                   ขอให้เรายอมรับความจริงด้วยความสุภาพ  และไตร่ตรองถึงมหัศจรรย์แห่งการรับสภาพมนุษย์  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา  พระองค์มิได้ประสูติในพระราชวัง  แต่ทรงบังเกิดในรางหญ้า  “เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย”

                    พระเยซูทรงปรารถนามาบังเกิดใหม่ในรางหญ้า  ในหัวใจของเราในวันคริสต์มาสนี้  เราไม่ต้องกังวลใจเกินไปในฐานะของเรา  พระองค์ทรงรักเราแบบที่เราเป็น  เพียงสิ่งเดียวที่พระองค์ต้องการจากเรา  คือ  เราต้องสมัครใจให้พระองค์เยียวยารักษาและนำสันติสุขมาให้  พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีหัวใจใหม่  และดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระองค์  ทำให้เราดีใจ  ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันแสงสว่าง  และความรักของพระองค์  มอบให้กับสมาชิกในครอบครัว  เพื่อน ๆ และบุคคลที่เราพบเจอในการจาริกแสวงบุญในชีวิตนี้       สุขสันต์วันพระคริสตสมภพแด่พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011  Vol. 44  No. 4),  หน้า  509-511.

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย