Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

สมโภชพระคริสตสมภพ (ปี B)
วันเตรียมสมโภช
มิสซาเย็นวันที่  24  ธันวาคม  2011
บทอ่าน
: อสย. 62:1-5  ;  กจ. 13:16-17, 22-25  ;  มธ. 1:1-25    หรือ   1:18-25
พระวรสารสัมพันธ์กับ 
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ข้อ  333, 430, 437, 452
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC) ข้อ 378
จุดเน้น  การเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า  ช่วยเราให้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า  ทำให้เราสามารถใกล้ชิดพระองค์


              ขอต้อนรับทุกคนร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพ  แม้จะผ่านมาสองพันกว่าปี  พระวรสารนักบุญลูกา  จากหนังสือกิจการอัครสาวก  ทำให้ทราบว่า  “พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้า  เป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นตามสัญญา”  ค่ำคืนนี้จึงเป็นช่วงเวลาร้องเพลงด้วยความยินดี  เราร้องเพลงหลายศตวรรษมาแล้ว  ว่าไม่มีใครเรียกท่านอีกว่า  “ผู้ถูกทอดทิ้ง”  เขาจะไม่เรียกแผ่นดินของท่านอีกว่า  “แม่ร้าง”  แต่เขาจะเรียกท่านว่า  “ความยินดีของเราอยู่ในเธอ”  เราต้อนรับพระผู้ไถ่ด้วยบทเพลงชื่นชม  และภาวนาขอบคุณพระองค์สุดหัวใจของเรา

                มีเรื่องสั้นๆ เล่าว่า  ครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่ง  แม่พาเธอไปนอน  ขณะที่แม่จะปิดไฟ  ลูกสาวกล่าวกับแม่ว่า  เธอกลัวความมืด  แม่ตอบว่า  “ลูกรัก  พระเจ้าอยู่ที่นี่กำลังดูแลหนู”  เด็กน้อยยังไม่สบายใจ  ตอบว่า  “หนูรู้ค่ะแม่  แต่หนูต้องการเห็นใบหน้าเป็นๆ ของพระองค์”

               เย็นวันนี้  เราระลึกถึงวิธีการที่บุตรพระเจ้ามิได้แค่มีใบหน้ามนุษย์เท่านั้น  แต่ทรงรับสภาพมนุษย์  ขณะที่ยังคงเป็นพระเจ้าแท้  พระวรสารวันนี้  เล่าถึงลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า  หลายชั่วอายุ  เราเห็นบุตรพระเจ้ามาทรงรับสภาพเป็นบุตรของมนุษย์  รับสภาพมนุษย์  เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  ชีวิตของเราแม้อ่อนแอ  เจ็บปวด  มีบาป  และสิ้นใจ  แต่ก็มิใช่สิ้นหวัง  พระเยซูทรงดำเนินชีวิตแบบเรา  ทรงเปิดหนทางให้เราดำเนินชีวิตเหนือโพ้นหลุมฝังศพ  มหัศจรรย์แห่งพระหรรษทาน  เปลี่ยนวิถีทางที่เราดำเนินชีวิตในโลกที่กำลังผ่านพ้นไป

               เรามาร่วมเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ  วันนี้ภาพแสงสว่างและความมืดถักทอผ่านเสียงเพลง  และพระคัมภีร์ช่วยเราให้คิดถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์  เรามารวมกันที่นี่  คิดถึงวันประสูติของพระผู้ไถ่  มหัศจรรย์ประการหนึ่งสำหรับเรา  อันที่จริงเราได้รับพระคุณทุกครั้งที่ร่วมพิธีมิสซา  ปังและเหล้าองุ่นเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า  และรับฟังพระวาจา  เราไม่จำเป็นต้องขอของขวัญ  หรือพระพรใดอีกแล้ว  สุขสันต์วันพระคริสตสมภพครับ

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(Oct.-Dec. 2011  Vol. 44  No. 4),  หน้า  508-509
.