Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 137

บทเพลงของผู้ถูกเนรเทศa

            สดด บทนี้เป็นเพลงคร่ำครวญของชุมชนในถิ่นเนรเทศ ผู้ประพันธ์ซึ่งคงจะเป็นนักดนตรีประจำพระวิหาร และถูกจับเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลน ได้รับเชิญให้ขับร้องเพื่อความรื่นรมย์ของผู้ฟัง แต่เขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำเชิญนี้ เมื่อระลึกถึงความทุกข์ยากที่เพื่อนร่วมชาติได้รับในช่วงเวลาเนรเทศ เขารู้สึกว่าเมื่อถูกเนรเทศมาอยู่ต่างแดนเช่นนี้ เขาต้องสูญเสียทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอยู่ห่างไกลจากกรุงเยรูซาเล็มที่เขารัก การระลึกถึงอดีตเช่นนี้ทำให้ผู้ประพันธ์ไม่อาจร้องเพลงให้เป็นที่รื่นรมย์แก่ใครได้ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังต้องการแก้แค้นเป็นข้อความในบรรทัดสุดท้ายอีกด้วย เมื่อยอห์นและยากอบสองพี่น้องต้องการจะขอไฟจากสวรรค์ให้ลงมาเผาผลาญชาวสะมาเรียที่ไม่ยอมต้อนรับพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงตำหนิเขาทั้งสองอย่างรุนแรง (ลก 9:52-55) เมื่อรู้คำสอนและเห็นกระทำของพระเยซูเจ้าเช่นนี้แล้ว เราคริสตชนจะต้องละเว้นไม่แก้แค้นเลย

1      พวกเรานั่งและร่ำไห้อยู่ริมฝั่งน้ำแห่งบาบิโลน

            และระลึกถึงศิโยน

2      พวกเราแขวนพิณใหญ่ของเรา

            ไว้บนต้นหลิวริมฝั่งน้ำ

3      ที่นั่น ผู้กวาดต้อนเรามายังถิ่นเนรเทศชวนเราให้ร้องเพลง

            ผู้กดขี่เราbสั่งเราให้ร้องเพลงยินดี

            พูดว่า "จงร้องเพลงแห่งศิโยนให้เราฟังเถิด"

4      พวกเราจะร้องเพลงของพระยาห์เวห์ได้อย่างไร

            บนผืนดินของชนต่างด้าว

5      กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าลืมเจ้า

            มือขวาของข้าจงลีบcเถิด

6      ลิ้นของข้าจงติดเพดานปาก

            หากข้าไม่ระลึกถึงเจ้า

        หากข้าไม่คิดว่ากรุงเยรูซาเล็ม

            เป็นความยินดีสูงสุดของข้า

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอย่าทรงลืมที่จะลงโทษชาวเอโดม

            เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย เขายุยงบรรดาศัตรูว่า

            "จงทำลาย จงทำลายมันให้ราบเป็นหน้ากลอง"d

8      ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย เจ้าจะต้องถูกทำลาย

            ผู้ที่ตอบแทนความชั่วที่เจ้าทำต่อเราย่อมเป็นสุข

9      ผู้ที่คว้าทารกของเจ้า

            ฟาดลงกับก้อนหินย่อมเป็นสุข

137 a เพลงสดุดีบทนี้ชวนให้ระลึกถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. และชาวยิวถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน

b "ผู้กดขี่" แปลโดยคาดคะเนตามต้นฉบับภาษาอาราเมอิก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

c "มือขวาจงลีบ" แปลตามตัวอักษรว่า "มือขวาจงลืม" หมายความว่า "เล่นพิณไม่ได้อีกต่อไป" (ลืมเล่นพิณ)

d "จงทำลาย จงทำลายมันให้ราบเป็นหน้ากลอง" ในการทำลายกรุงเยรูซาเล็มเมื่อปี 587 ก.ค.ศ.นั้น ชาวเอโดมอาจกล่าวเช่นนี้เมื่อช่วยเหลือกองทัพบาบิโลนให้เจาะกำแพง บุกเข้ายึดเมืองและทำลายได้ (วันที 6 เดือน 4 คือเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ปี 587) เทียบ ยรม 39:2; 52:17 หรืออาจกล่าวเมื่อพระวิหารถูกเผาในวันที่ 10 เดือน 5 ปีเดียวกัน ดู ยรม 52:13 เทียบ ศคย 7:5; 8:19 ชาวเอโดม (เทียบ กดว 20:20-23) ต่อต้านชาวอิสราเอลเสมอมา บรรดาประกาศกจึงประณามชาวเอโดมและขอให้พระยาห์เวห์ทรงลงโทษหลายต่อหลายครั้ง เทียบ อสย 34:5ฯ; ยรม 49:17; ยอล 4:19; มลค 1:3ฯ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย