Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 124

พระยาห์เวห์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นa

            สดด บทนี้เป็นเพลงที่ชุมชนใช้ขับร้องขอบพระคุณพระเจ้า เราบอกไม่ได้ว่าแต่งขึ้นในโอกาสใด ภาษาที่ใช้ชวนให้คิดว่าแต่งขึ้นในสมัยหลังเนรเทศแน่ๆ  อย่างไรก็ตาม สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีซึ่งเหมาะกับพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของเขา เมื่อใช้ สดด บทนี้ในการอธิษฐานภาวนา คริสตชนจะต้องขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความคุ้มครองที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า จะทรงปกป้องพระศาสนจักรไว้ตราบจนสิ้นพิภพ ไม่ให้ศัตรูเอาชนะพระศาสนจักรได้ (เทียบ มธ 16:18; 28:20)

เพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1      ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

              -- อิสราเอลจงพูดเถิดว่าb --

2      ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

              เมื่อมีคนเข้าจู่โจมเรา

3      เขาคงจะกลืนเราเสียทั้งเป็นแล้ว

              เพราะเขาโกรธเราราวกับไฟไหม้

4      น้ำก็คงพัดพาเราไป

              สายธารคงไหลท่วมเรา

5      กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก

              คงไหลท่วมเราแล้ว

6      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ที่มิได้ทรงปล่อยให้เรา

              ตกเป็นเหยื่อให้ฟันของคนเหล่านั้นขบเคี้ยว

7      เราหนีรอดไปได้เหมือนนก

              ที่หลุดจากตาข่ายของนายพราน

        ตาข่ายฉีกขาด

              เราจึงหลุดรอดไปได้

8      เราได้รับความช่วยเหลือจากพระนามของพระยาห์เวห์

              ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน

124 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นจากภยันตราย ผู้ประพันธ์ใช้ภาพของไฟ น้ำเชี่ยว และตาข่ายของนายพรานเป็นความเปรียบเทียบกับอันตรายที่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้น

b "อิสราเอลจงพูดเถิดว่า" เป็นคำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีให้ขับร้องประโยคนี้ซ้ำเป็นเหมือนบทสร้อย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย