Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 106

พระกรุณายิ่งใหญ่ของพระเจ้าa

            ชาวอิสราเอลสารภาพความผิดของตน โดยระลึกถึงบาปของบรรพบุรุษในสมัยอพยพในถิ่นทุรกันดาร และเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน ผู้ประพันธ์กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ 8 ครั้งที่อิสราเอลทำบาป พระเจ้าทรงลงโทษและทรงให้อภัยความผิด การกล่าวถึงบาปของบรรดาบรรพบุรุษ ไม่ได้เป็นการกล่าวหาว่าท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้ประชาชนในปัจจุบันต้องได้รับโทษ แต่เป็นการแสดงว่า เราทุกคนในปัจจุบันก็ทำบาปเหมือนกับท่านเหล่านั้นในอดีตด้วย นักบุญเปาโลเตือนให้เราระลึกว่า "ทุกคนได้กระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า" แต่แล้ว "ทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทาน โดยทางพระหรรษทาน" (เทียบ รม 3:23-24) นักบุญยอห์นก็สอนเช่นเดียวกันว่า "ถ้าเรากล่าวว่า “เราไม่มีบาป” เรากำลังหลอกตนเองและความจริงไม่อยู่ในเรา ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง" (1 ยน 1:8-9)  

อัลเลลูยา

1      จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2      ผู้ใดเล่าจะประกาศพระราชกิจทรงฤทธิ์ของพระยาห์เวห์ได้

            ผู้ใดเล่าจะสรรเสริญพระองค์ได้อย่างเหมาะสม?

3      ผู้รักษากฎเกณฑ์ย่อมเป็นสุข

            เขาปฏิบัติตามความยุติธรรมตลอดเวลา

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเถิด

            เพราะเห็นแก่ความรักต่อประชากรของพระองค์

            โปรดเสด็จมาทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

5      ข้าพเจ้าจะได้เห็นความรุ่งเรืองของผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร

            จะได้ร่วมยินดีกับชนชาติของพระองค์

            และภูมิใจพร้อมกับส่วนมรดกของพระองค์

6      ข้าพเจ้าทั้งหลายทำบาปเช่นเดียวกับบรรดาบรรพบุรุษ

            ข้าพเจ้าทั้งหลายทำผิด ประพฤติชั่วร้าย

7      บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายในอียิปต์ไม่เข้าใจพระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์

            เขาไม่ได้ระลึกถึงความรักมั่นคงมากมายของพระองค์

            เขากบฏต่อพระเจ้าสูงสุดbที่ทะเลต้นกก

8      แต่พระองค์ทรงช่วยเข้าให้รอดพ้นเดชะพระนามของพระองค์

            เพื่อสำแดงพระอานุภาพของพระองค์

9      พระองค์ทรงขู่ทะเลต้นกก ทะเลก็แห้งไป

            พระองค์ทรงนำบรรดาบรรพบุรุษให้เดินในทะเลลึก

            เหมือนเดินในถิ่นทุรกันดาร

10    ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของผู้เกลียดชังเขา

            ทรงไถ่กู้เขาจากอำนาจของศัตรู

11    น้ำไหลท่วมผู้ที่เบียดเบียนเขา

            ไม่มีผู้รอดชีวิตแม้เพียงคนเดียว

12    บรรดาบรรพบุรุษจึงเชื่อพระวาจาของพระองค์

            และขับร้องสรรเสริญพระองค์

13    แต่ต่อมาไม่นานเขาก็ลืมพระราชกิจของพระองค์

            และไม่รอให้เป็นไปตามแผนการของพระองค์

14    เขามีความโลภไม่รู้จักอิ่มในถิ่นทุรกันดาร

            เขาทดลองพระเจ้าในที่เปลี่ยว

15    พระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เขาตามที่เขาร้องขอ

            แต่ทรงส่งโรคระบาดcมาทำลายชีวิตของเขา

16    เขาอิจฉาโมเสสในค่าย

            และอิจฉาอาโรนผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์

17    แผ่นดินแยกออกกลืนดาธาน

            และกลบผู้ร่วมกบฏกับอาบีรัม

18    ไฟพลุ่งใส่คนกลุ่มนี้

             เปลวเพลิงเผาผลาญบรรดาคนชั่วร้าย

19    บรรดาบรรพบุรุษสร้างรูปลูกโคที่ภูเขาโฮเรบ

            กราบนมัสการรูปโลหะที่หล่อขึ้น

20    เขาแลกพระองค์ผู้ทรงเป็นdพระสิริรุ่งโรจน์ของตน

            กับรูปโคที่กินหญ้า

21    เขาทั้งหลายลืมพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

            ลืมพระองค์ผู้ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ในอียิปต์

22    คือปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำในแผ่นดินของฮาม

            และกิจการอันน่าสะพรึงกลัวที่ทะเลต้นกก

23    เมื่อพระองค์ทรงคิดจะทำลายเขาทั้งหลาย

            โมเสสผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร

        ก็มายืนอยู่ตรงกลางเฉพาะพระพักตร์

            เพื่อระงับพระพิโรธมิให้ทรงทำลายล้างเขาเหล่านั้น

24    บรรดาบรรพบุรุษไม่ยอมรับแผ่นดินน่าพิสมัย

            ไม่เชื่อพระวาจาของพระองค์

25    เขาบ่นในกระโจมของตน

            ไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์

26    พระองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ขึ้นเหนือเขา

            ทรงสาบานวาจะทรงให้เขาล้มตายในถิ่นทุรกันดาร

27    ให้เชื้อสายของเขาล้มตายท่ามกลางนานาชาติ

            ให้เขากระจัดกระจายไปทั่วโลก

28    เขายอมไปรับใช้พระบาอัล-เปโอร์

            กินเครื่องเซ่นสังเวยที่ถวายพระที่ไร้ชีวิตเหล่านั้น

29    การกระทำของเขาทำให้พระยาห์เวห์กริ้ว

            พระองค์จึงทรงบันดาลให้โรคระบาดเกิดขึ้นในหมู่เขา

30    ฟีเนหัสลุกขึ้นมาลงโทษผู้กระทำผิด

            โรคระบาดก็หยุด

31    การกระทำเช่นนี้ทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรม

            ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป

32    ณ ธารน้ำที่เมรีบาห์ บรรดาบรรพบุรุษทำให้พระยาห์เวห์กริ้ว

            จนโมเสสต้องพลอยรับโทษเพราะเขาไปด้วย

33    เขาทั้งหลายทำให้จิตใจของโมเสสขมขื่นe

            ทำให้เสสพูดโดยไม่ไตร่ตรอง

34    บรรดาบรรพบุรุษมิได้ทำลายประชาชาติ

            ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้

35    แต่กลับไปปะปนกับนานาชาติ

            และเรียนวิธีปฏิบัติของเขา

36    บรรดาบรรพบุรุษไปรับใช้รูปเคารพของนานาชาติ

            ซึ่งกลายเป็นกับดักสำหรับเขา

37    เขาถวายบุตรชายหญิงของตน

            เป็นเครื่องบูชาแก่ปีศาจ

38    เขาหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์

            เลือดของบุตรชายหญิงของตน

        เพื่อนำไปถวายแก่รูปเคารพของคานาอัน

            ทำให้แผ่นดินแปดเปื้อนเลือด

39    เขาทำให้ตนมีมลทินเพราะกิจการของเขา

            เขาประพฤติตนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเหมือนหญิงที่มีชู้f

40    พระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงพลุ่งขึ้นลงโทษประชากรของพระองค์

            พระองค์ทรงเอือมระอามรดกของพระองค์

41    พระองค์ทรงมอบเขาไว้ในเงื้อมมือของนานาชาติ

            ผู้ที่เกลียดชังเขากลับเป็นเจ้านายปกครอง

42    บรรดาศัตรูเบียดเบียนข่มเหงเขา

            เขาจึงต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของศัตรู

43    พระองค์ปลดปล่อยเขาหลายครั้ง

            แต่เขาก็จงใจเป็นกบฏต่อพระองค์

            จมลงไปในความผิดของตนมากยิ่งขึ้น

44    พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขา

            เมื่อทรงได้ยินเสียงร้องของเขา

45    ทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับเขา

            ทรงพระกรุณาเพราะความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ของพระองค์

46    ทรงบันดาลให้เขาได้รับความเมตตา

            จากผู้ที่จับเขาเป็นเชลย

47    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

            ขอทรงรวบรวมข้าพเจ้าทั้งหลายจากหมู่นานาชาติ

        ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ขอบพระคุณแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

            และชื่นชมที่จะสรรเสริญพระองค์

48    ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล

            นับตั้งแต่แรกเริ่มและตลอดไปเป็นนิตย์

        ประชากรทั้งปวงจงกล่าวว่า "อาแมน"g

            อัลเลลูยา

106 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงอดีตของอิสราเอลตามที่เล่าไว้ในหนังสือ

ฉธบ และ กดว มีข้อ 1-5 เป็นบทนำ และข้อ 48 เป็นบทสรุป เพื่อนำมาใช้ในพิธีกรรม เป็นการสารภาพความผิดของชาติ ในพิธีนี้ชาวอิสราเอลระลึกถึงบาปที่บรรดาบรรพบุรุษได้กระทำในอดีต และสารภาพความผิดต่อพระเจ้า เทียบ 1 พกษ 8:33-34; นหม  9:5-37; อสย 63:7 - 64:11; บรค 1:15 - 3:8

b "พระเจ้าสูงสุด" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ที่ทะเล"

c "โรคระบาด" แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณ ยกเว้นสำนวนแปลภาษากรีกที่ว่า "ความตะกละ"  ต้นฉบับไม่ชัด

d "พระองค์ผู้ทรงเป็น" ไม่มีในภาษาฮีบรู แต่น่าจะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เข้าใจว่า "พระสิริรุ่งโรจน์" ของชาวอิสราเอลคือพระยาห์เวห์

e "จิตใจของโมเสส" ต้นฉบับคลุมเครือว่า "จิตของเขา" ซึ่งอาจหมายถึง "จิตของโมเสส" หรือ "พระจิตของพระเจ้า" ก็ได้ * "ทำให้......ขมขื่น" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ประท้วง"

f "หญิงที่มีชู้" "การมีชู้" หรือ "การล่วงประเวณี" ในภาษาของบรรดาประกาศกหมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า (สดด 73:27) ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b

g ข้อนี้เป็นสูตรถวายพระพร นำมาแทรกไว้ที่นี่เพื่อแสดงว่าจบบรรพที่ 4  * ต้นฉบับภาษากรีกละ "อัลเลลูยา" ที่นี่ นำมาใส่ไว้ในข้อแรกของเพลงสดุดีบทต่อไป (สดด 107)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย