Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 105

พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาa

            สดด บทนี้และบทต่อไปมีลักษณะคล้ายกันมากในฐานะที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล แต่มีมุมมองต่างกัน ใน สดด 105 ผู้ประพันธ์ต้องการชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่ประชากรของพระองค์เสมอมา แต่ สดด 106 กล่าวย้ำถึงความไม่เชื่อฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่พระเจ้าทรงรับจากชนชาติอิสราเอล เพลงสดุดีทั้งสองบทนี้คงใช้ในเทศกาลอยู่เพิงเมื่อชาวอิสราเอลรื้อฟื้นความสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าโดยยอมรับว่าพระเจ้าทรงกระทำดีต่อตนตลอดมา (สดด 105) พร้อมกับสารภาพผิดที่ได้ขัดพระบัญชาอยู่เสมอๆ (สดด 106) พระศาสนจักรเป็นส่วนรวมและคริสตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสดุดีทั้งสองบทนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

1      จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงเรียกขานพระนามของพระองค์เถิด

            จงประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ

2      จงขับร้องเพลงถวายพระองค์ จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์

            จงบอกเล่าถึงพระราชกิจน่าพิศวงทั้งปวงของพระองค์

3      จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

            ใจของผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จงชื่นชมเถิด

4      จงแสวงหาพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์

            จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์อยู่เป็นนิตย์

5      จงระลึกถึงพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำ

            ระลึกถึงพระปาฏิหาริย์และพระวินิจฉัยที่พระองค์ตรัสไว้

6      ท่านทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์

            เป็นลูกหลานของยาโคบซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรร

7      พระองค์คือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

            พระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดิน

8      พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่ตลอดเวลา

            ทรงระลึกถึงพระวาจาที่ทรงบัญชาไว้สำหรับมนุษย์หนี่งพันชั่วอายุคน

9      พันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม

            และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัค

10    พระองค์ทรงรับรองพันธสัญญานี้ไว้เป็นข้อกำหนดสำหรับยาโคบ

            เป็นพันธสัญญานิรันดรสำหรับอิสราเอล

11    เมื่อตรัสว่า "เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่ท่าน

            เป็นส่วนมรดกของท่านและลูกหลาน"

12    เมื่อเขาทั้งหลายยังมีจำนวนน้อย

            เป็นคนต่างถิ่นเพียงไม่กี่คนอยู่ในแผ่นดินนั้น

13    เร่ร่อนจากชาติหนึ่งไปยังอีกชาติหนึ่ง

            จากอาณาจักรหนึ่งไปยังอีกประชาชาติหนึ่ง

14    พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดมาเบียดเบียนเขา

            เพราะเห็นแก่เขา พระองค์ทรงกำชับบรรดากษัตริย์

15    ตรัสว่า "อย่าแตะต้องบรรดาผู้รับเจิมของเราb

            อย่าทำร้ายบรรดาประกาศกของเรา"

16    พระองค์ทรงเรียกความอดอยากมาสู่แผ่นดิน

            ทรงทำลายเสบียงอาหารของเขาจนหมดสิ้น

17    ทรงส่งบุรุษผู้หนึ่งล่วงหน้ามาก่อน

            คือโยเซฟผู้ถูกขายเป็นทาส

18    เท้าของเขาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน

            คอของเขาติดอยู่ในปลอกเหล็ก

19    จนกระทั่งคำพยากรณ์ของเขาเป็นจริง

            พระวาจาของพระยาห์เวห์พิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์

20    กษัตริย์แห่งอียิปต์จึงมีพระบัญชาให้ปล่อยเขา

            ผู้ปกครองประชาชาติปล่อยเขาเป็นอิสระ

21    ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าดูแลราชสำนัก

            ให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพระองค์

22    เพื่อให้วิชาความรู้cแก่บรรดาข้าราชบริพารตามดุลพินิจ

            และสอนบรรดาผู้อาวุโสให้มีปรีชาญาณ

23    แล้วอิสราเอลก็เข้ามาในอียิปต์

            ยาโคบเข้ามาอาศัยอยู่อย่างคนต่างถิ่นในแผ่นดินฮาม

24    พระเจ้าทรงบันดาลให้ประชากรของพระองค์ทวีจำนวนขึ้นมากมาย

            โปรดให้เขามีพละกำลังมากกว่าบรรดาศัตรู

25    ทรงเปลี่ยนใจชาวอียิปต์ให้เกลียดชังประชากรของพระองค์

            และให้ปฏิบัติไม่ซื่อต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

26    พระองค์ทรงส่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์

            และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร

27    เขาทั้งสองคนทำเครื่องหมายอัศจรรย์ตามพระบัญชาของพระองค์ในหมู่ชาวอียิปต์

            ทำปาฏิหาริย์ในแผ่นดินฮาม

28    พระองค์ทรงส่งความมืด ความมืดก็ปกคลุมแผ่นดิน

            แต่เขาเหล่านั้นก็ยังกล้าท้าทายdพระวาจาของพระองค์

29    พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเลือด

            และทรงบันดาลให้ปลาในแม่น้ำตายสิ้น

30    แผ่นดินของเขาถูกฝูงกบเข้ามารุกราน

            เข้าไปจนถึงพระราชฐานชั้นในของกษัตริย์

31    เมื่อพระเจ้าตรัสสั่ง แมลงวันก็กรูกันมา

            และฝูงยุงก็เข้ามาอยู่ทั่วเขตแดนของเขา

32    พระองค์ประทานลูกเห็บแทนฝน

            ให้ฟ้าแลบแปลบปลาบทั่วแผ่นดินของเขา

33    ทรงทำลายเถาองุ่นและต้นมะเดื่อเทศ

            และทรงหักโค่นต้นไม้ในเขตแดนของเขา

34    พระองค์ตรัสสั่ง ตั๊กแตนก็เข้ามา

            เป็นฝูงตั๊กแตนเหลือคณานับ

35    กินหญ้าเขียวทั้งหมดในแผ่นดิน

            และทำลายผลิตผลในผืนดินของเขา

36    ทรงสังหารบุตรคนแรกทุกคนของแผ่นดิน

            ซึ่งเป็นผลแรกของวัยฉกรรจ์

37    พระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคำ

            ในเผ่าต่างๆไม่มีผู้ใดเจ็บป่วยเลย

38    ชาวอียิปต์ดีใจที่เขาทั้งหลายออกไป

            เพราะกลัวชาวอิสราเอลมาก

39    พระองค์ทรงแผ่ก้อนเมฆออกปกคลุมเขาทั้งหลาย

            และประทานไฟให้ส่องแสงในเวลากลางคืน

40    เมื่อเขาทูลขอe พระองค์ก็ทรงนำนกคุ่มลงมา

            ประทานอาหารจากท้องฟ้าให้เขากินจนอิ่ม

41    พระองค์ทรงเปิดหินผา น้ำก็พวยพุ่งออกมา

            ไหลเชี่ยวเหมือนลำธารในถิ่นทุรกันดาร

42    เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาศักดิ์สิทธิ์

            ที่ประทานแก่อับราฮัม ผู้รับใช้ของพระองค์

43    พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกไปด้วยใจชื่นบาน

            ทรงนำผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ ซึ่งโห่ร้องด้วยความยินดี

44    พระองค์ประทานแผ่นดินของนานาชาติแก่เขา

            ให้เขายึดครองผลงานของชนชาติอื่นๆเป็นมรดก

45    เพื่อรักษาข้อกำหนดของพระองค์

            และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

        อัลเลลูยาf

105 a เพลงสดุดีบทนี้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตามลำดับ คือสมัยบรรพบุรุษ (ข้อ 8-15) เรื่องราวของโยเซฟ (ข้อ 16-23) ภารกิจของโมเสส (ข้อ 24-27) ภัยพิบัติในประเทศอียิปต์ (ข้อ 28-36) การอพยพและการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 37-43) และในที่สุดการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันตามที่ทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัม (ข้อ 44-45)

b "บรรดาผู้รับเจิม"  "ผู้รับเจิม" มักจะหมายถึงกษัตริย์หรือสมณะ แต่ในที่นี้อาจหมายถึงบรรดาบรรพบุรุษและผู้นำอื่นๆของอิสราเอล ซึ่งเป็น "อาณาจักรของสมณะ" (อพย 19:6; อสย 61:6 ดู สดด 28:8; ฮบก 3:13 ด้วย)

c "เพื่อให้วิชาความรู้" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เพื่อผูกมัด"

d "ท้าทาย" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ไม่ท้าทาย"

e "เขาทูลขอ" สำนวนแปลโบราณหลายฉบับว่า "เขาทั้งหลายทูลขอ"

f  สำนวนแปลโบราณหลายฉบับละ "อัลเลลูยา" ที่นี่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย