Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 88

คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์ยากแสนสาหัสa

สดด บทนี้ซึ่งอยู่ในประเภท "คำอ้อนวอนส่วนตัว" เห็นจะต้องนับว่าเป็นคำอ้อนวอนที่แสดงความทุกข์ใจมากที่สุดในบรรดาเพลงสดุดี เนื้อหาของเพลงเป็นคำภาวนาของผู้กำลังป่วยหนักจวนจะตาย ตามปรกติเพลงสดุดีประเภทคำอ้อนวอนมักจะมีข้อความแสดงความวางใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอ้อนวอน และตอบสนองตามคำขออยู่ด้วยเสมอ แต่ สดด บทนี้ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ร้ายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ที่น่าแปลกและน่าจะเป็นบทสอนใจเราทุกคน ก็คือผู้ประพันธ์ยังอธิษฐานภาวนาต่อไปได้ บทสอนใจสำหรับเราก็คือ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพเลวร้ายและหมดหวังสักเพียงไร เราต้องไม่ยอมเลิกวอนขอต่อพระเจ้า เพราะการอธิษฐานภาวนาเป็นสายสัมพันธ์เส้นสุดท้ายที่ยังเชื่อมเราไว้กับพระองค์

บทเพลง เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ยามป่วยไข้และเป็นทุกข์ทรมาน บทกวีสอนใจที่เฮมานคนพื้นเมืองขับร้อง

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

2      ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์

            โปรดเอียงพระกรรณฟังเสียงข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ

3      เพราะข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก

            ชีวิตของข้าพเจ้าเข้ามาใกล้แดนมรณะ

4      ข้าพเจ้าถูกนับอยู่ในหมู่ผู้ที่ลงไปในขุมลึก

            เป็นเหมือนคนที่ไม่มีกำลังอีกแล้ว

5      ที่พำนักของข้าพเจ้าbอยู่ในหมู่ผู้ตาย

            ข้าพเจ้าเป็นเสมือนผู้ถูกฆ่าทิ้งอยู่ในหลุมศพ

        พระองค์ไม่ทรงระลึกถึงเขาอีกต่อไป

            เขาถูกตัดขาดจากความคุ้มครองของพระองค์

6      พระองค์ทรงผลักข้าพเจ้าจมลงไปถึงก้นหลุม

            ในขุมลึกมืดมิด

7      พระพิโรธของพระองค์กดข้าพเจ้าไว้

            พระองค์ทรงบันดาลให้คลื่นทั้งหมดของพระองค์ท่วมข้าพเจ้า

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8      พระองค์ทรงผลักไสบรรดาเพื่อนฝูงไปจากข้าพเจ้า

            ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่น่ารังเกียจแก่เขา

9      ตาข้าพเจ้าพร่ามัวเพราะความทุกข์ทรมาน

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ทุกวัน

            ข้าพเจ้ายื่นมือออกหาพระองค์

10    พระองค์ทรงกระทำปาฏิหาริย์เพื่อคนตายกระนั้นหรือ?

            เงาผู้ตายจะลุกขึ้นมาสรรเสริญพระองค์ได้หรือ?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

11    ในหลุมศพจะมีผู้ใดกล่าวถึงความรักมั่นคงของพระองค์

            ในแดนมรณะcจะมีผู้ใดกล่าวถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์

12    ในความมืดมิดผู้ใดจะประกาศปาฏิหาริย์ของพระองค์

            หรือประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในแผ่นดินแห่งความลืมเลือน?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

13    แต่ข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

            ทุกยามเช้าคำภาวนาของข้าพเจ้ามาถึงพระองค์

14    เหตุไฉนพระองค์จึงทรงผลักไสข้าพเจ้า

            และทรงซ่อนพระพักตร์ไปเสียจากข้าพเจ้าเล่า?

15    ข้าพเจ้ามีความทุกข์และใกล้ตายมาตั้งแต่วัยเยาว์

            ข้าพเจ้าทนความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์จนหมดแรงd

16    พระพิโรธของพระองค์ท่วมท้นข้าพเจ้า

            ความพรั่นพรึงจากพระองค์ทำลายล้างข้าพเจ้า

17    เหมือนน้ำไหลบ่าเข้ามารอบตัวข้าพเจ้าทั้งวัน

            ท่วมท้นเข้ามามิดตัวข้าพเจ้า

18    พระองค์ทรงผลักไสทั้งมิตรสหายและผองเพื่อนไปจากข้าพเจ้า

            เหลือแต่ความมืดเท่านั้นที่เป็นเพื่อน

88 a ความทุกข์ยากของผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้เทียบได้กับความทุกข์ที่โยบคร่ำครวญกับพระเจ้า

b "ที่พำนักของข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ข้าพเจ้าเป็นอิสระ" ในความหมายที่ว่า "เมื่ออยู่ในหลุมศพ ทาสก็เป็นอิสระจากนายของตน" เทียบ โยบ 3:19 เช่นเดียวกับคนที่เป็นทุกข์ เมื่อตายแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีก

c "แดนมรณะ" แปลตามตัวอักษรว่า "อาบัดโดน" คือ "สถานที่แห่งการทำลายล้าง" ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ "แดนมรณะ" (เทียบ โยบ 26:6; 28:22; สภษ 15:11; วว 9:11)

d "จนหมดแรง" แปลโดยคาดคะเน คำภาษาฮีบรูคำนี้พบเพียงที่นี่เท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย