Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 76

เพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้น่าเกรงขามa

สดด บทนี้เป็นบทเพลงศิโยน เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าเหนือประชาชาติ ภาพพจน์ที่ผู้ประพันธ์ใช้กล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นนักรบทรงพลัง อาจทำให้คริสตชนในปัจจุบันหลายคนรู้สึกระคายหู แต่ภาพเปรียบเทียบนี้สำหรับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมย้ำถึงความยิ่งใหญ่ และพระอานุภาพของพระเจ้าที่ทำให้ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะคนยากจน ให้พ้นจากเหล่าศัตรูได้ สำหรับเราคริสตชน "ศิโยน" เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระศาสนจักร มีพระคริสตเจ้าเป็น "คนแข็งแรงมีอาวุธครบมือ" (ลก 11:21) คอยเฝ้าดูไม่ให้ศัตรูมาจู่โจมได้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ใช้เครื่องสายประกอบ  เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง

1      พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในยูดาห์

            พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ในอิสราเอล

2      กระโจมที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเล็มb

            ที่พำนักของพระองค์อยู่ในศิโยน

3      ที่นั่น พระองค์ทรงหักลูกธนูที่พุ่งเร็วราวสายฟ้าแลบc

            ทรงหักทั้งโล่ดั้ง ดาบและอาวุธสงครามd

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      พระองค์ทรงรุ่งโรจน์

            ทรงยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จจากภูเขา สถานที่ที่ทรงยึดของเชลย

5      ผู้กล้าหาญถูกปล้น ขณะนอนหลับสนิท

            ไม่มีนักรบใดมีกำลังต่อสู้

6      ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ เมื่อพระองค์ทรงคุกคาม

            ทั้งรถและม้าศึกก็นิ่งงงงัน

7      พระองค์ทรงเป็นที่น่าเกรงขาม

            ใครเล่าจะยืนหยัดเฉพาะพระพักตร์ได้ ในยามที่ทรงพระพิโรธ

8      พระองค์ทรงประกาศคำตัดสินลงมาจากสวรรค์

            แผ่นดินก็เงียบงันด้วยความพรั่นกลัว

9      เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นมาพิพากษา

            และทรงช่วยบรรดาผู้ต่ำต้อยของแผ่นดินให้รอดพ้น

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

10    ใช่แล้ว แม้มนุษย์ได้รับพระพิโรธก็ยังสรรเสริญพระองค์

            ผู้ที่รอดจากพระพิโรธย่อมจะเฉลิมฉลองพระองค์e

11    จงบนบานและแก้บนต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทั้งหลายเถิด

            ประชาชาติที่อยู่โดยรอบfจงนำของกำนัลมาถวายพระองค์ผู้น่าเกรงขาม

12    พระองค์ทรงทำให้เจ้านายทั้งหลายหายใจไม่ออก

            ทรงทำให้บรรดากษัตริย์บนแผ่นดินมีความกลัว

76 a เพลงสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาในยุคสุดท้าย ดูเหมือนว่าจะกล่าวพาดพิงถึงการพ่ายแพ้ของกษัตริย์เซนนาเคริบในปี 701 ก.ค.ศ. เมื่อทรงเข้าโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม (2 พกษ 19:35) เช่นเดียวกับ สดด 46 และ 48:6 การพ่ายแพ้ครั้งนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกอบกู้ซึ่ง "ผู้ต่ำต้อย" หวังจะได้รับจากพระเจ้า (ข้อ 10)

b "ซาเล็ม" คงจะเป็นชื่อย่อของกรุงเยรูซาเล็ม ดู ปฐก 14:18; ยดธ 4:4 หมายถึง "นครแห่งสันติภาพ" (ชาโลม)

c "ลูกธนูที่พุ่งเร็วราวสายฟ้าแลบ" แปลตามตัวอักษรว่า "สะเก็ดไฟแห่งคันธนู"

d "อาวุธสงคราม" แปลตามตัวอักษรว่า "การรบ"

e "เฉลิมฉลองพระองค์" แปลตามตัวอักษรว่า "พระองค์จะทรงคาดสะเอว" ภาพพจน์นี้ได้มาจากประกาศกเยเรมีย์ (เทียบ สดด 109:19) เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิด

f "ประชาชาติที่อยู่โดยรอบ" แปลตามตัวอักษรว่า "ผู้ที่อยู่รอบพระองค์(เหมือนเข็มขัดรัดเอว)" ดู ข้อ 10 เทียบ อสย 49:18

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย