Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 64

ขอพระเจ้าทรงลงโทษผู้ใส่ร้ายa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนอีกบทหนึ่งของผู้ที่ต้องรับความทุกข์จากคนชั่วที่คอยรังแกคนชอบธรรม อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์มีความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงบันดาลให้คนชั่วได้รับความทุกข์ยากที่เขาวางแผนจะให้คนชอบธรรมได้รับ แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ และจะได้สรรเสริญพระองค์ ในฐานะคริสตชนเราคงไม่หวัง และแน่นอนเราคงไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วที่เบียดเบียนเราในทันที เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบฉบับของพระเยซูเจ้า โดยให้อภัยและภาวนาสำหรับผู้ที่ทำร้ายเรา แล้วมอบทุกสิ่งไว้ให้พระเจ้าทรงจัดการเอง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  เพลงสดุดี  ของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าคร่ำครวญ

            โปรดทรงปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าจากศัตรูที่ข่มขู่ข้าพเจ้า

2    โปรดทรงซ่อนข้าพเจ้าจากแผนร้ายของคนอธรรม

            จากกลุ่มอันธพาลที่ก่อการร้าย

3    เขาลับลิ้นของตนให้คมประดุจมีดดาบ

            กล่าวถ้อยคำด่าแช่งเหมือนยิงลูกธนู

4    ยิงจากที่ซุ่มไปยังผู้บริสุทธิ์

            ยิงทันทีโดยไม่กลัว

5    เขาสนับสนุนกันในกิจการชั่วร้าย

            เขาตกลงกันที่จะวางกับดักซ่อนไว้

            พูดว่า "ใครจะมาเห็นเรา"

6    เขาวางแผนชั่วร้ายและพูดว่า "เราวางแผนอย่างดี

            คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ"b

7    แต่พระเจ้าทรงยิงเขาเหล่านั้นด้วยลูกธนูของพระองค์

            เกิดเป็นแผลบาดเจ็บขึ้นในทันใด

8    ทรงบันดาลให้เขาล้มลงcเพราะลิ้นของเขา

            ทุกคนที่เห็นเขาก็โคลงศีรษะ

9    แต่ละคนจะตกใจกลัว

            ประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

            และเข้าใจพระราชกิจของพระองค์

10   ผู้ชอบธรรมจะยินดีในพระยาห์เวห์

            จะลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

      ผู้มีใจซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค์

64 aการพูดใส่ร้ายเปรียบได้กับลูกธนูของคนชั่ว (ข้อ 3) แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาประดุจทรงยิงธนูของพระองค์ (ข้อ 7)

b "คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ภายในของมนุษย์และใจลึก" บางคนจึงแปลว่า "ความคิดในใจมนุษย์นั้นลึกล้ำ"

c "ทรงบันดาลให้เขาล้มลง" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทั้งหลายทำให้ลิ้นของตนสะดุดล้มทำร้ายตนเอง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย