Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 57

ผู้ชอบธรรมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ภาคแรกของ สดด บทนี้ (ข้อ 1-5) เป็นคำภาวนาด้วยความมั่นใจขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรู สร้อยตอบรับในข้อ 5 ขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระอานุภาพในฐานะผู้ปกครองสกลโลก ภาคที่สองเริ่มโดยกล่าวสั้นๆถึงศัตรู แต่แล้วเป็นบทเพลงสรรเสริญพระอานุภาพและความดีของพระเจ้าในโลก  เพลงสดุดีจบด้วยสร้อยตอบรับเหมือนในข้อ 5  ในบริบทของเราคริสตชน "รุ่งอรุณ"ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะ "ปลุก" นั้นหมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดู ลก 1:78) พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก (LXX) แปลคำว่า "หน่อ" หรือ "กิ่ง" ในภาษาฮีบรูว่า "รุ่งอรุณ" ซึ่งเป็นสมญาของพระเมสสิยาห์ พระเจ้าทรงเยี่ยมมนุษยชาติเสมือนรุ่งอรุณจากเบื้องบน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย" มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงหลบหนีกษัตริย์ซาอูลไปซ่อนอยู่ในถ้ำ

1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงเมตตา

            เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

      ข้าพเจ้าหลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

            จนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไป

2    ข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าผู้สูงสุด

            เรียกหาพระเจ้าผู้ทรงกระทำดีต่อข้าพเจ้า

3    ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ขอทรงทำให้ผู้เบียดเบียนข้าพเจ้าต้องอับอาย

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

      ขอพระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์ลงมาเถิด

4    ข้าพเจ้านอนอยู่ในหมู่สิงโต

            ที่อยากกินมนุษย์เป็นอาหาร

      ฟันของมันคือหอกและลูกธนู

            ลิ้นของมันเป็นดาบคม

5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้สูงส่งเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดินa

6    เขาทั้งหลายวางกับดักไว้บนทางของข้าพเจ้า

            ทำให้ข้าพเจ้าต้องตกต่ำ

      เขาขุดหลุมไว้ล่อข้าพเจ้า

            แต่เขากลับต้องตกลงไปในหลุมนั้น

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7    ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

            ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์

8    จิตข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด

            พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด

            ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณb

9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย

            ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งปวง

10   เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า

            และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ

11   ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน

57 a ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีแสดงความปรารถนาให้พระเจ้าทรงแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยการช่วยผู้ถูกเบียดเบียนให้รอดพ้น และทำลายคนอธรรม

b "ปลุกรุ่งอรุณ" เป็นสำนวนกวีที่คิดว่ารุ่งอรุณเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่ง (เทียบ โยบ 3:9; 38:12; 41:10) รุ่งอรุณเป็นเวลาเหมาะสำหรับนำความช่วยเหลือมาให้ (สดด 17:15 เชิงอรรถ d)