Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 52

ชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจ

สดด บทนี้มีเนื้อหาเป็นคำกล่าวโทษคนยโสที่กล่าวเท็จทำลายชื่อเสียงของเพื่อนบ้าน ผู้ประพันธ์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงขจัดเขาไปจากแผ่นดินของผู้เป็น แล้วนั้นบรรดาผู้ชอบธรรมก็จะมีความยินดีและสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงขจัดศัตรูเช่นนี้ออกไปได้ คริสตชนจะต้องอ่าน สดด บทนี้ในบริบทของข้อความที่นักบุญยากอบกล่าวไว้ โดยเฉพาะในเรื่องผลร้ายของคำพูด (ยก 3:6) เรารู้ดีว่าคำพูดใส่ร้ายอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่มีวันจะแก้ไขได้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อโดเอคชาวเอโดมเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูล ทูลให้ทรงทราบว่าดาวิดได้ไปที่บ้านของอาคีเมเลค

1       ท่านผู้ทรงอำนาจเอ๋ย ทำไมท่านจึงภูมิใจในความชั่ว

              และลบหลู่aความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ทุกวัน

2       ลิ้นของท่านวางแผนทำลาย

              และคมเหมือนมีดโกน คอยแต่จะหลอกลวง

3       ท่านรักความชั่วมากกว่าความดี

              รักความเท็จมากกว่าความจริง

                                                              (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4       ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย  ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำลาย

5       แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป

              จะทรงทำลายท่าน

         และกระชากท่านออกจากกระโจมที่อาศัย

              จะทรงถอนท่านออกจากแผ่นดินของผู้เป็น

                                                              (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6       บรรดาผู้ชอบธรรมจะเห็นและจะตกตะลึง

              จะเยาะเย้ยเขาพูดว่า

7       "สาสมแล้วผู้ที่ไม่ยอมพึ่งพระเจ้า

              แต่กลับวางใจในความมั่งคั่งมากมายของตน

                  และสร้างอำนาจจากอาชญากรรม"

8       แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดอยู่ในบ้านของพระเจ้า

              วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ

9       ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปสำหรับสิ่งที่ทรงกระทำ

              ข้าพเจ้าหวังในพระนามของพระองค์

              และจะประกาศความดีแห่งพระนาม

                  ต่อหน้าผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

52 a "ลบหลู่" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีคำนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย