Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

เพลงสดุดีที่ 49

ความตายและทรัพย์สมบัติa

สดด บทนี้อยู่ในวรรณกรรมประเภท "ปรีชาญาณ" ผู้ประพันธ์เชิญชวนมนุษย์ทุกคน ให้ฟังคำตักเตือนของเขาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง แม้เมื่อเขาแลเห็นคนชั่วมีความสุขสบาย เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทอง เขาก็ยังยืนยันว่า "แม้มนุษย์จะร่ำรวย เขาก็อยู่ได้ไม่นาน เขาเป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า" (ข้อ 12,20) ผู้ประพันธ์มิได้ประณามทรัพย์สินเงินทองโดยตรง แต่ตำหนิผู้ที่ไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว คำสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนี้ชัดเจนมาก จากอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส (ลก 16:19-31) และจากข้อความหลายตอนในพันธสัญญาใหม่ เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นบทสอนสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งคิดว่าความร่ำรวยทางวัตถุคือความสำเร็จในการพัฒนา โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางศีลธรรมซึ่งมีความสำคัญกว่า

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1    ประชากรทั้งหลาย ฟังทางนี้เถิด

           ท่านทั้งหลายที่พำนักอยู่บนแผ่นดิน จงเงี่ยหูเถิด

2    ท่านที่เป็นสามัญชนหรือมีตระกูลสูง

           ทั้งท่านที่ร่ำรวยและยากจน

3    ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวปรีชาญาณ

           ใจของข้าพเจ้าจะท่องบ่นความคิดที่ฉลาด

4    ข้าพเจ้าจะเงี่ยหูฟังสุภาษิต

           จะบรรเลงพิณอธิบายปริศนา

5    เหตุไฉนข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวในยามทุกข์ร้อน

           เมื่อความมุ่งร้ายของผู้เบียดเบียนbห้อมล้อมข้าพเจ้า

6    เขามั่นใจในความมั่งคั่งของตน

           และโอ้อวดถึงทรัพย์สินที่มีอยู่มากมาย

7    แต่ไม่มีผู้ใดจะไถ่กู้ตนเองได้

           ไม่มีผู้ใดจะจ่ายค่าไถ่ตนแก่พระเจ้า

8    ราคาชีวิตของเขานั้นสูงเกินไป

           จ่ายเท่าไรก็ไม่พอ

9    เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ตลอดไป

           แล้วจะไม่ต้องเห็นหลุมศพ

10   ดูซิ ผู้มีปรีชาตาย

           เขาพินาศไปเช่นเดียวกับคนโง่เขลาเบาปัญญา

      แล้วทิ้งทรัพย์สมบัติของตนไว้ให้ผู้อื่น

11       หลุมศพcจะเป็นบ้านของเขาตลอดไป

      เป็นที่พำนักอาศัยชั่วกัปชั่วกัลป์

           ทั้งๆที่เขาได้เรียกแผ่นดินหลายแห่งตามชื่อของตน

12   แม้มนุษย์จะร่ำรวย เขาก็อยู่ได้ไม่นานd

           เป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า

13   นี่คือชะตากรรมของผู้ที่มั่นใจในตนเอง

           นี่คืออนาคตของผู้ที่พอใจในวาจาของตนe

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

14   เขาทั้งหลายจะถูกต้อนเหมือนแกะไปยังแดนมรณะ

           มัจจุราชfจะเป็นผู้เลี้ยงดูเขา

      ในเวลาเช้าผู้ชอบธรรมจะเหยียบย่ำเขา

           ร่องรอยของเขาจะอันตรธานไปสิ้น

      แดนมรณะจะเป็นที่พำนักของเขาg

15   แต่พระเจ้าทรงไถ่กู้ชีวิตของข้าพเจ้า

           พระองค์จะทรงฉุดข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะอย่างแน่นอนh

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

16   เมื่อเห็นผู้ใดร่ำรวยขึ้นก็อย่ากลัวเลย

           แม้บ้านของเขาจะหรูหรายิ่งขึ้น

17   เมื่อตาย เขาจะเอาสิ่งใดไปไม่ได้เลย

           ความหรูหราของเขาจะไม่ตามเขาลงไปในแดนมรณะi

18   เมื่อมีชีวิตอยู่ เขาอวยพรตนเองว่า

           "ใครๆจะสรรเสริญท่าน เพราะท่านมีความสุขสบาย"

19   เขาจะต้องไปอยู่กับบรรดาบรรพบุรุษ

           ซึ่งจะไม่ได้เห็นแสงสว่างอีกเลย

20   มนุษย์แม้จะร่ำราย แต่ถ้าขาดความเข้าใจ

           ก็เป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า

49 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงปัญหาความร่ำรวยของคนอธรรม เช่นเดียวกับ สดด 37 และ 73 คำตอบอยู่ในแนวความคิดของผู้มีปรีชาที่ว่า ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืน เราพบความคิดหลักได้ในคำพังเพยที่เสียดสีในข้อ 12 และ 20

b "ของผู้เบียดเบียน" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c "หลุมศพ" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ภายใน"

d "อยู่ไม่ได้นาน" แปลตามตัวอักษรว่า "ค้างคืน" เทียบข้อ 20 ภาษาฮีบรูมีเสียงคล้ายกัน

e "วาจาของตน" แปลโดยคาดคะเน

f "มัจจุราช" แปลตามตัวอักษรว่า "ความตาย" (ดู โยบ 18:13; 28:22; ยรม 9:20; ฮชย 13:14)

g "ที่พำนักของเขา" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 14 นี้ไม่สมบูรณ์ 

"เวลาเช้า" เป็นเวลาของการพิพากษาเมื่อสิ้นโลก และเป็นเวลาที่ผู้ชอบธรรมจะมีชัยชนะ เทียบ สดด 17:15 เชิงอรรถ d

h"ฉุดขึ้น" ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีหวังว่าพระเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาตนให้พ้นจากอำนาจของความตาย เรากล่าวไม่ได้ว่าข้อความนี้ยืนยันถึงการที่พระเจ้าจะทรงยกผู้ชอบธรรมขึ้นไปสวรรค์เช่นเดียวกับเฮโนคหรือประกาศกเอลียาห์ (ดู สดด 16:10 เชิงอรรถ g; 73:24) แต่อย่างน้อยเขาก็คิดว่าชะตากรรมของผู้ชอบธรรมต้องแตกต่างจากชะตากรรมของคนอธรรม มิตรภาพที่พระเจ้าประทานให้ผู้ชอบธรรมนั้นจะต้องคงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ความเชื่อเช่นนี้เป็นการปูทางไว้สำหรับการเปิดเผยในภายหลังถึงการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายและชีวิตนิรันดรเป็นการตอบแทนความดีของผู้ชอบธรรม ดู 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c

i ในทางตรงข้าม พระเจ้าจะประทานชีวิตรุ่งโรจน์ให้ผู้ชอบธรรม สดด 73:24; 91:15