Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 49

ความตายและทรัพย์สมบัติa

สดด บทนี้อยู่ในวรรณกรรมประเภท "ปรีชาญาณ" ผู้ประพันธ์เชิญชวนมนุษย์ทุกคน ให้ฟังคำตักเตือนของเขาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง แม้เมื่อเขาแลเห็นคนชั่วมีความสุขสบาย เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทอง เขาก็ยังยืนยันว่า "แม้มนุษย์จะร่ำรวย เขาก็อยู่ได้ไม่นาน เขาเป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า" (ข้อ 12,20) ผู้ประพันธ์มิได้ประณามทรัพย์สินเงินทองโดยตรง แต่ตำหนิผู้ที่ไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว คำสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนี้ชัดเจนมาก จากอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส (ลก 16:19-31) และจากข้อความหลายตอนในพันธสัญญาใหม่ เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นบทสอนสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งคิดว่าความร่ำรวยทางวัตถุคือความสำเร็จในการพัฒนา โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางศีลธรรมซึ่งมีความสำคัญกว่า

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1    ประชากรทั้งหลาย ฟังทางนี้เถิด

           ท่านทั้งหลายที่พำนักอยู่บนแผ่นดิน จงเงี่ยหูเถิด

2    ท่านที่เป็นสามัญชนหรือมีตระกูลสูง

           ทั้งท่านที่ร่ำรวยและยากจน

3    ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวปรีชาญาณ

           ใจของข้าพเจ้าจะท่องบ่นความคิดที่ฉลาด

4    ข้าพเจ้าจะเงี่ยหูฟังสุภาษิต

           จะบรรเลงพิณอธิบายปริศนา

5    เหตุไฉนข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวในยามทุกข์ร้อน

           เมื่อความมุ่งร้ายของผู้เบียดเบียนbห้อมล้อมข้าพเจ้า

6    เขามั่นใจในความมั่งคั่งของตน

           และโอ้อวดถึงทรัพย์สินที่มีอยู่มากมาย

7    แต่ไม่มีผู้ใดจะไถ่กู้ตนเองได้

           ไม่มีผู้ใดจะจ่ายค่าไถ่ตนแก่พระเจ้า

8    ราคาชีวิตของเขานั้นสูงเกินไป

           จ่ายเท่าไรก็ไม่พอ

9    เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ตลอดไป

           แล้วจะไม่ต้องเห็นหลุมศพ

10   ดูซิ ผู้มีปรีชาตาย

           เขาพินาศไปเช่นเดียวกับคนโง่เขลาเบาปัญญา

      แล้วทิ้งทรัพย์สมบัติของตนไว้ให้ผู้อื่น

11       หลุมศพcจะเป็นบ้านของเขาตลอดไป

      เป็นที่พำนักอาศัยชั่วกัปชั่วกัลป์

           ทั้งๆที่เขาได้เรียกแผ่นดินหลายแห่งตามชื่อของตน

12   แม้มนุษย์จะร่ำรวย เขาก็อยู่ได้ไม่นานd

           เป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า

13   นี่คือชะตากรรมของผู้ที่มั่นใจในตนเอง

           นี่คืออนาคตของผู้ที่พอใจในวาจาของตนe

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

14   เขาทั้งหลายจะถูกต้อนเหมือนแกะไปยังแดนมรณะ

           มัจจุราชfจะเป็นผู้เลี้ยงดูเขา

      ในเวลาเช้าผู้ชอบธรรมจะเหยียบย่ำเขา

           ร่องรอยของเขาจะอันตรธานไปสิ้น

      แดนมรณะจะเป็นที่พำนักของเขาg

15   แต่พระเจ้าทรงไถ่กู้ชีวิตของข้าพเจ้า

           พระองค์จะทรงฉุดข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะอย่างแน่นอนh

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

16   เมื่อเห็นผู้ใดร่ำรวยขึ้นก็อย่ากลัวเลย

           แม้บ้านของเขาจะหรูหรายิ่งขึ้น

17   เมื่อตาย เขาจะเอาสิ่งใดไปไม่ได้เลย

           ความหรูหราของเขาจะไม่ตามเขาลงไปในแดนมรณะi

18   เมื่อมีชีวิตอยู่ เขาอวยพรตนเองว่า

           "ใครๆจะสรรเสริญท่าน เพราะท่านมีความสุขสบาย"

19   เขาจะต้องไปอยู่กับบรรดาบรรพบุรุษ

           ซึ่งจะไม่ได้เห็นแสงสว่างอีกเลย

20   มนุษย์แม้จะร่ำราย แต่ถ้าขาดความเข้าใจ

           ก็เป็นเหมือนสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่า

49 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงปัญหาความร่ำรวยของคนอธรรม เช่นเดียวกับ สดด 37 และ 73 คำตอบอยู่ในแนวความคิดของผู้มีปรีชาที่ว่า ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืน เราพบความคิดหลักได้ในคำพังเพยที่เสียดสีในข้อ 12 และ 20

b "ของผู้เบียดเบียน" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c "หลุมศพ" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ภายใน"

d "อยู่ไม่ได้นาน" แปลตามตัวอักษรว่า "ค้างคืน" เทียบข้อ 20 ภาษาฮีบรูมีเสียงคล้ายกัน

e "วาจาของตน" แปลโดยคาดคะเน

f "มัจจุราช" แปลตามตัวอักษรว่า "ความตาย" (ดู โยบ 18:13; 28:22; ยรม 9:20; ฮชย 13:14)

g "ที่พำนักของเขา" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 14 นี้ไม่สมบูรณ์ 

"เวลาเช้า" เป็นเวลาของการพิพากษาเมื่อสิ้นโลก และเป็นเวลาที่ผู้ชอบธรรมจะมีชัยชนะ เทียบ สดด 17:15 เชิงอรรถ d

h"ฉุดขึ้น" ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีหวังว่าพระเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาตนให้พ้นจากอำนาจของความตาย เรากล่าวไม่ได้ว่าข้อความนี้ยืนยันถึงการที่พระเจ้าจะทรงยกผู้ชอบธรรมขึ้นไปสวรรค์เช่นเดียวกับเฮโนคหรือประกาศกเอลียาห์ (ดู สดด 16:10 เชิงอรรถ g; 73:24) แต่อย่างน้อยเขาก็คิดว่าชะตากรรมของผู้ชอบธรรมต้องแตกต่างจากชะตากรรมของคนอธรรม มิตรภาพที่พระเจ้าประทานให้ผู้ชอบธรรมนั้นจะต้องคงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ความเชื่อเช่นนี้เป็นการปูทางไว้สำหรับการเปิดเผยในภายหลังถึงการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายและชีวิตนิรันดรเป็นการตอบแทนความดีของผู้ชอบธรรม ดู 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c

i ในทางตรงข้าม พระเจ้าจะประทานชีวิตรุ่งโรจน์ให้ผู้ชอบธรรม สดด 73:24; 91:15

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย