Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 46

พระเจ้าประทับอยู่กับเราa

สดด บทนี้เป็นบทแรกในชุด "เพลงศิโยน" (ได้แก่ สดด 46; 48; 76; 84; 87; 122) ซึ่งกล่าวยกย่องกรุงเยรูซาเล็มในฐานะ "นครของพระเจ้า" และให้เกียรติแก่พระวิหารในฐานะ "ที่ประทับของพระองค์" สดด 46 นี้แสดงความวางใจอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองนครนี้จากอำนาจที่เป็นศัตรูทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือการรุกรานของชนต่างชาติที่เป็นศัตรู ความคิดหลักของบทเพลงแสดงออกในสร้อยตอบรับซึ่งซ้ำถึงสามครั้ง (ข้อ 3, 7, 11)   "พระยาห์เวห์จอมโยธาประทับอยู่กับเรา" สำหรับเราคริสตชน พระเจ้าผู้ทรงคุ้มครองเราก็คือ "องค์อิมมานูเอล - พระเจ้าประทับอยู่กับเรา" ในองค์พระเยซูเจ้า พระบุตรซึ่งทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา (เทียบ มธ 1:23; ยน 1:18) และประทับอยู่กับเราตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทเพลงของบุตรหลานโคราห์ ตามทำนองเพลง "หญิงพรหมจารี"

1      พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา

        เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน

2      ดังนั้น เราจึงไม่มีความกลัว แม้แผ่นดินจะสั่นสะเทือน

        แม้ภูเขาจะหวั่นไหวอยู่ในทะเลลึก

3      แม้น้ำทะเลจะส่งเสียงกึกก้อง เดือดเป็นฟอง

        และคลื่นใหญ่ทำให้ภูเขาสั่นไหวb

            (พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา)c

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

4      แม่น้ำกับลำธารนำความสำราญมาสู่นครของพระเจ้า

        ที่พำนักอันศักดิ์สิทธิ์dของพระผู้สูงสุด

5      พระเจ้าประทับอยู่ในนครแห่งนี้ ซึ่งจะไม่มีวันล้ม

        พระเจ้าเสด็จมาช่วยนครนี้ตั้งแต่รุ่งอรุณe

6      นานาชาติตกอยู่ในความโกลาหล อาณาจักรถล่มทลาย

        เมื่อพระองค์ทรงแผดพระสุรเสียง แผ่นดินก็ละลายลง

7          พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

8      มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระยาห์เวห์

        พระองค์ทรงกระทำปาฏิหาริย์บนแผ่นดิน

9      พระองค์ทรงยุติสงครามทั้งหลายจนถึงปลายแผ่นดิน

        ทรงหักคันธนู ทรงทำลายหอก หลาว ทรงเผาโล่ด้วยไฟ

10    "จงวางอาวุธเถิด และจงยอมรับว่าเราคือพระเจ้า

        สูงสุดเหนือชาติทั้งปวง สูงสุดเหนือแผ่นดิน"

11         พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

46 aเพลงสดุดีศิโยน การที่พระเจ้าสถิตอยู่ในพระวิหารทำให้นครศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัย - "น้ำ" เป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าทรงทำให้นครนี้บริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์เสมือนสวนเอเดน

b ภาพพจน์นี้ชวนให้คิดถึงกลีภพที่กลับมาใหม่ คนโบราณเชื่อว่าแผ่นดินลอยอยู่เหนือน้ำเบื้องล่าง (สดด 24:2) มีเสาค้ำอยู่ (สดด 75:3; 104:5; โยบ 9:6; สภษ 8:27) เสาเหล่านี้สั่นสะเทือนทำให้น้ำกระฉอกขึ้นมาปะทะภูเขา

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูละข้อความนี้ ซึ่งเป็นบทสร้อยรับเหมือนในข้อ 7 และ 11

d "ที่พำนักอันศักดิ์สิทธิ์" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระผู้สูงสุดทรงทำให้ที่พำนักของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์"

e คนโบราณคิดว่าเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปรานมากที่สุด  ข้อความนี้อาจเท้าความถึงการที่กองทัพของพระเจ้าเซนนาเคริบถอนกลับในปี 701 ก.ค.ศ. (2 พกษ 19:35; อสย 17:14)