Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 45

เพลงในวโรกาสอภิเษกสมรสa

สดด บทนี้เป็นบทประพันธ์สำหรับงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์หนึ่ง กับเจ้าหญิงต่างชาติชาวไซดอนแห่งฟีนีเชีย กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกษัตริย์ กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ ในการปกครองแทนพระยาห์เวห์ กล่าวถึงความสง่างามของพระองค์ ขณะที่ทรงรอคอยเจ้าสาวของพระองค์ บัดนี้พระราชินีจะต้องทรงลืมประชากรของพระนางเพื่อจะทรงเป็นของพระสวามีโดยสิ้นเชิง เมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกแล้ว เขายังคงใช้เพลงสดุดีบทนี้สรรเสริญ "พระเมสสิยาห์-กษัตริย์" ที่เขากำลังรอคอยว่าจะเสด็จมาสักวันหนึ่ง เราคริสตชนเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงพิธีอภิเษกสมรสของพระคริสตเจ้า-กษัตริย์ กับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือน "เจ้าสาว" ของพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลลี่.."b บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์ เพลงรัก

1      ถ้อยคำอันไพเราะหลั่งไหลออกมาจากใจของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าร้องเพลงถวายพระราชา

        ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นประดุจปากกาของนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ

2      พระองค์ทรงโฉมงามเลิศสุดยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆ

        พระโอษฐ์เปล่งวาจาไพเราะจับใจ

        เพราะพระเจ้าประทานพระพรแก่พระองค์ตลอดกาล

3      ข้าแต่นักรบผู้ทรงพลัง จงคาดพระแสงดาบไว้ข้างพระกาย

        จงสวมพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพเป็นอาภรณ์เถิด

4      จงเสด็จนำหน้าอย่างผู้พิชิตc

        จงต่อสู้เพื่อความจริง ความอ่อนโยนและความยุติธรรม

        จงให้พระหัตถ์ขวาแสดงกิจการน่าพิศวงแก่พระองค์เถิด

5      ลูกธนูของพระองค์นั้นคมกริบ

        แทงทะลุใจบรรดาศัตรูของพระราชา

        บรรดาประชาชาติจะสยบอยู่ใต้อำนาจของพระองค์

6      พระเจ้าข้าd พระราชบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล

        พระคทาแห่งขัตติยภาพของพระองค์นั้นเป็นคทาแห่งความยุติธรรม

7      พระองค์ทรงรักความยุติธรรมและทรงชังความอธรรม

        เหตุฉะนี้ พระเจ้า พระเจ้าของพระองค์จึงทรงเจิมพระองค์ไว้

        ด้วยน้ำมันแห่งความปีติยินดีเหนือพระราชาทั้งหลาย

8      พระภูษาของพระองค์หอมกรุ่นด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณาและว่านน้ำ

        เสียงพิณนำความสำราญมาสู่พระองค์ที่ปราสาทงา

9      ราชธิดาของพระราชาทั้งหลายเสด็จมาพบพระองค์e

        พระราชินีเสด็จเข้ามาประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวา ประดับองค์ด้วยทองคำจากโอฟีร์

10    ฟังเถิด ธิดาเอ๋ย จงดูและตั้งใจฟัง

        จงลืมชาติของท่านและบ้านบิดาของท่านเถิดf

11    พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน

        พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพ พระองค์เถิด

12    ชาวเมืองไทระนำของกำนัลมาถวาย

        บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์g

13    พระราชธิดาเสด็จเข้ามาอย่างสง่างาม

        ทรงอาภรณ์ผ้าไหมยกทอง

14    ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา

        บรรดาเพื่อนสาวติดตามนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย

15    เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี

        เข้ามาในพระราชวังของพระราชา

16    พระราชโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ

        พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน

17    ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำตลอดไปทุกยุคทุกสมัย

        ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร

45 aนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทกวีทางโลกที่แต่งขึ้นในโอกาสอภิเษกสมรสของกษัตริย์อิสราเอลองค์หนึ่ง อาจจะเป็นกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 หรือกษัตริย์อาหับ (ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชาวไทระ 1 พกษ 16:31)  แต่ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและชาวคริสต์เข้าใจว่าเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการอภิเษกสมรสของพระเมสสิยาห์กัประชากรอิสราเอล ซึ่งเป้นรูปแบบของพระศาสนจักร ดู พซม 3:11; อสย 62:5; อสค 16:8-13  ในภาคแรกของบทสดุดี (ข้อ 2-9) ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ โดยยกย่องว่าทรงมีคุณลักษณะของพระยาห์เวห์ (สดด 145:4-7,12-13) และคุณลักษณะของ "อิมมานูเอล" (อสย 9:5-6) ต่อจากนั้นในภาคหลัง (ข้อ 10-16)  ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระราชินี 

b "ดอกลิลลี่" คำนี้จะพบอีกในคำนำของ สดด 60, 69 และ 80 อาจเป็นชื่อของเพลงซึ่งมีทำนองที่รู้จักกันดี   บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ คล้ายพิณ

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d"พระเจ้าข้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าแต่พระเจ้า" ซึ่งอาจหมายถึงกษัตริย์ก็ได้  เพราะคำว่า "พระเจ้า" (เอโลฮิม) นี้เคยใช้เรียกพระเมสสิยาห์ใน อสย 9:5 เรียกผู้นำและผู้พิพากษาใน สดด 82:6; อพย 22:6 และใช้เรียกโมเสสใน อพย 4:16; 7:1 และยังใช้เรียกราชวงศ์ดาวิดด้วยใน ศคย 12:8

e บรรดากษัตริย์ในที่นี้อาจหมายถึงชนชาติอื่นที่หันมาเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอล พซม 1:3; 6:8; อสย 60:3ฯ; 61:5 และมานมัสการพระองค์พร้อมกับชาวอิสราเอล

f  จากประโยคนี้เราทราบว่าพระราชินีทรงเป็นคนต่างชาติ

g หมายความว่าชนต่างชาติจะเข้ามายอมให้อิสราเอลเป็นผู้นำในสมัยของพระเมสสิยาห์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย