Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 45

เพลงในวโรกาสอภิเษกสมรสa

สดด บทนี้เป็นบทประพันธ์สำหรับงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์หนึ่ง กับเจ้าหญิงต่างชาติชาวไซดอนแห่งฟีนีเชีย กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกษัตริย์ กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ ในการปกครองแทนพระยาห์เวห์ กล่าวถึงความสง่างามของพระองค์ ขณะที่ทรงรอคอยเจ้าสาวของพระองค์ บัดนี้พระราชินีจะต้องทรงลืมประชากรของพระนางเพื่อจะทรงเป็นของพระสวามีโดยสิ้นเชิง เมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกแล้ว เขายังคงใช้เพลงสดุดีบทนี้สรรเสริญ "พระเมสสิยาห์-กษัตริย์" ที่เขากำลังรอคอยว่าจะเสด็จมาสักวันหนึ่ง เราคริสตชนเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงพิธีอภิเษกสมรสของพระคริสตเจ้า-กษัตริย์ กับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือน "เจ้าสาว" ของพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลลี่.."b บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์ เพลงรัก

1      ถ้อยคำอันไพเราะหลั่งไหลออกมาจากใจของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าร้องเพลงถวายพระราชา

        ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นประดุจปากกาของนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ

2      พระองค์ทรงโฉมงามเลิศสุดยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆ

        พระโอษฐ์เปล่งวาจาไพเราะจับใจ

        เพราะพระเจ้าประทานพระพรแก่พระองค์ตลอดกาล

3      ข้าแต่นักรบผู้ทรงพลัง จงคาดพระแสงดาบไว้ข้างพระกาย

        จงสวมพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพเป็นอาภรณ์เถิด

4      จงเสด็จนำหน้าอย่างผู้พิชิตc

        จงต่อสู้เพื่อความจริง ความอ่อนโยนและความยุติธรรม

        จงให้พระหัตถ์ขวาแสดงกิจการน่าพิศวงแก่พระองค์เถิด

5      ลูกธนูของพระองค์นั้นคมกริบ

        แทงทะลุใจบรรดาศัตรูของพระราชา

        บรรดาประชาชาติจะสยบอยู่ใต้อำนาจของพระองค์

6      พระเจ้าข้าd พระราชบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล

        พระคทาแห่งขัตติยภาพของพระองค์นั้นเป็นคทาแห่งความยุติธรรม

7      พระองค์ทรงรักความยุติธรรมและทรงชังความอธรรม

        เหตุฉะนี้ พระเจ้า พระเจ้าของพระองค์จึงทรงเจิมพระองค์ไว้

        ด้วยน้ำมันแห่งความปีติยินดีเหนือพระราชาทั้งหลาย

8      พระภูษาของพระองค์หอมกรุ่นด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณาและว่านน้ำ

        เสียงพิณนำความสำราญมาสู่พระองค์ที่ปราสาทงา

9      ราชธิดาของพระราชาทั้งหลายเสด็จมาพบพระองค์e

        พระราชินีเสด็จเข้ามาประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวา ประดับองค์ด้วยทองคำจากโอฟีร์

10    ฟังเถิด ธิดาเอ๋ย จงดูและตั้งใจฟัง

        จงลืมชาติของท่านและบ้านบิดาของท่านเถิดf

11    พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน

        พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพ พระองค์เถิด

12    ชาวเมืองไทระนำของกำนัลมาถวาย

        บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์g

13    พระราชธิดาเสด็จเข้ามาอย่างสง่างาม

        ทรงอาภรณ์ผ้าไหมยกทอง

14    ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา

        บรรดาเพื่อนสาวติดตามนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย

15    เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี

        เข้ามาในพระราชวังของพระราชา

16    พระราชโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ

        พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน

17    ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำตลอดไปทุกยุคทุกสมัย

        ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร

45 aนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทกวีทางโลกที่แต่งขึ้นในโอกาสอภิเษกสมรสของกษัตริย์อิสราเอลองค์หนึ่ง อาจจะเป็นกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 หรือกษัตริย์อาหับ (ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชาวไทระ 1 พกษ 16:31)  แต่ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและชาวคริสต์เข้าใจว่าเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการอภิเษกสมรสของพระเมสสิยาห์กัประชากรอิสราเอล ซึ่งเป้นรูปแบบของพระศาสนจักร ดู พซม 3:11; อสย 62:5; อสค 16:8-13  ในภาคแรกของบทสดุดี (ข้อ 2-9) ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ โดยยกย่องว่าทรงมีคุณลักษณะของพระยาห์เวห์ (สดด 145:4-7,12-13) และคุณลักษณะของ "อิมมานูเอล" (อสย 9:5-6) ต่อจากนั้นในภาคหลัง (ข้อ 10-16)  ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระราชินี 

b "ดอกลิลลี่" คำนี้จะพบอีกในคำนำของ สดด 60, 69 และ 80 อาจเป็นชื่อของเพลงซึ่งมีทำนองที่รู้จักกันดี   บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ คล้ายพิณ

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d"พระเจ้าข้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าแต่พระเจ้า" ซึ่งอาจหมายถึงกษัตริย์ก็ได้  เพราะคำว่า "พระเจ้า" (เอโลฮิม) นี้เคยใช้เรียกพระเมสสิยาห์ใน อสย 9:5 เรียกผู้นำและผู้พิพากษาใน สดด 82:6; อพย 22:6 และใช้เรียกโมเสสใน อพย 4:16; 7:1 และยังใช้เรียกราชวงศ์ดาวิดด้วยใน ศคย 12:8

e บรรดากษัตริย์ในที่นี้อาจหมายถึงชนชาติอื่นที่หันมาเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอล พซม 1:3; 6:8; อสย 60:3ฯ; 61:5 และมานมัสการพระองค์พร้อมกับชาวอิสราเอล

f  จากประโยคนี้เราทราบว่าพระราชินีทรงเป็นคนต่างชาติ

g หมายความว่าชนต่างชาติจะเข้ามายอมให้อิสราเอลเป็นผู้นำในสมัยของพระเมสสิยาห์