Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 44

คำคร่ำครวญของประชากรอิสราเอลa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนส่วนรวมที่ประชากรอิสราเอลทูลพระเจ้า ให้ทรงระลึกถึงชัยชนะที่พระองค์เคยประทานให้เขาในอดีต (ข้อ 1-8) แต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งเขาให้ประสบความปราชัยอย่างน่าอดสู (ข้อ 9-16) เราไม่อาจคาดคะเนได้ว่าความปราชัยที่ สดด บทนี้กล่าวพาดพิงถึงเป็นเหตุการณ์อะไร เพราะในอดีตอิสราเอลเคยประสบความปราชัยหลายต่อหลายครั้ง สดด บทนี้จึงใช้ได้เสมอสำหรับความปราชัยทุกครั้ง ประชากรอาจไม่ได้ลืมพระเจ้าหรือไม่ได้ทำผิดต่อพระองค์ ถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้เสด็จมาช่วยเหลือ เขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงทรงกระทำเช่นนั้น พันธสัญญาเดิมยกปัญหาเรื่องทำไมคนดีจึงต้องทนทุกข์ขึ้นมาพิจารณาหลายครั้ง ปัญหานี้เป็นปัญหาคาใจมนุษย์อยู่เสมอมา เราคริสตชนรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราได้ ไม่ใช่ "ทั้งๆที่" เรายังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แต่ "เพราะ" เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ นักบุญเปาโลจึงใช้ถ้อยคำของข้อ 22 จาก สดด บทนี้ให้กำลังใจบรรดาคริสตชนที่กำลังถูกเบียดเบียนว่า " เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถูกประหารอยู่ตลอดวัน  เขาทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนกับแกะที่เขานำไปฆ่า"

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์

1    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินด้วยหูแล้ว

           บรรพบุรุษบอกเล่าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

      ถึงกิจการที่พระองค์ทรงกระทำในสมัยของเขา ในโบราณกาล

2    พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ขับไล่ชนชาติอื่นๆออกไป

           เพื่อประทานแผ่นดินให้เขา*

      พระองค์ทรงทำลายประชาชนอื่นๆ

           เพื่อขยายที่อยู่ให้เขา

3    มิใช่ดาบของเขาที่ทำให้เขาเข้าครอบครองแผ่นดิน

           มิใช่ลำแขนของเขาที่ทำให้เขามีชัยชนะ

      แต่เป็นพระหัตถ์ขวา พระกร และแสงสว่างแห่งพระพักตร์

           ที่นำชัยชนะมาให้เขา เพราะพระองค์ทรงรักเขา

4    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์คือพระราชาของข้าพเจ้า

           พระองค์ทรงบัญชาbให้ยาโคบได้ชัยชนะ

5    เดชะพระบารมี ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขับไล่ศัตรูออกไป

           เดชะพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเหยียบย่ำผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้

6    เพราะข้าพเจ้าไม่วางใจในคันธนู

           คมดาบของข้าพเจ้าไม่นำชัยชนะมาให้

7    แต่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากศัตรู

           ทรงบันดาลให้ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าทั้งหลายต้องได้รับความอับอาย

8    ข้าพเจ้าทั้งหลายภูมิใจในพระองค์ทุกวัน

           จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป

9    แต่บัดนี้ พระองค์ทรงผลักไสข้าพเจ้าทั้งหลาย และทรงปล่อยให้ต้องอับอาย

           พระองค์ไม่เสด็จออกศึกร่วมกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

10   ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องถอยร่นยามประจญกับศัตรู

           ให้ผู้ที่เกลียดชังปล้นสะดมข้าพเจ้าทั้งหลาย

11   พระองค์ทรงมอบข้าพเจ้าทั้งหลายให้ศัตรู ดังแกะที่จะถูกนำไปฆ่า

           ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ

12   ทรงขายประชากรของพระองค์ในราคาถูก

           ไม่ทรงได้กำไรจากการขายนั้นแต่อย่างใด

13   พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านสบประมาท

           เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกของผู้คนรอบข้าง

14   ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตกเป็นที่โจษจันของประชาชาติ

           เป็นเหตุให้ชนชาติทั้งหลายสั่นศีรษะ

15   ข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงความอับอายของตนตลอดวัน

           รู้สึกอัปยศอย่างมาก

16   เมื่อได้ยินเสียงผู้ที่ดูหมิ่นและสาปแช่ง

           และเห็นศัตรูที่มุ่งจะแก้แค้น

17   ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ลืมพระองค์เลย

           ไม่เคยขาดความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์

18   ใจของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยเปลี่ยนไปทางอื่น

           และเท้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยหลงออกนอกมรรคาของพระองค์

19   แต่พระองค์ยังทรงทำลายข้าพเจ้าทั้งหลายจนเป็นที่อยู่ของหมาในc

           ทรงครอบข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ในเงาแห่งความตาย

20   ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายหลงลืมพระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

           และยื่นมือdออกไปเคารพพระต่างชาติ

21   พระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือ

           เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความลี้ลับในใจ?

22   ถูกแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกประหารอยู่ตลอดวันเพราะพระองค์

           เขาทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนกับแกะที่ถูกนำไปฆ่าe

23   ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์จึงยังบรรทมหลับอยู่?

           ขอทรงตื่นเถิด อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปเลย

24   เหตุใดพระองค์จึงทรงเบือนพระพักตร์ไปทางอื่น

           ไม่เอาพระทัยใส่ความทุกข์ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังถูกรังควาน?

25   ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกกดหลังไว้จนจมผงคลีไปแล้ว

           ต้องนอนคว่ำเหยียดยาวบนพื้นดิน

26   ขอพระองค์ทรงลุกขึ้นเถิด โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลาย

           โปรดทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์

44 aเพลงสดุดีบทนี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างชัยชนะอันรุ่งโรจน์ในอดีตกับความพ่ายแพ้ในสมัยของผู้ประพันธ์ มีเนื้อหาคล้ายกับ สดด 74; 79; และ 80 ซึ่งอาจสะท้อนสถานการณ์หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ.  ผู้รู้คิดว่าข้อ 17-22 อาจถูกแต่งเติมเข้ามาในภายหลังให้กล่าวถึงสถานการณ์ในสมัยมัคคาบีด้วย

* "เพื่อประทานแผ่นดินให้เขา" แปลตามตัวอักษรว่า "เพื่อทรงปลูกเขาไว้"

b "ทรงบัญชา" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "โปรดบัญชา"

c "ที่อยู่ของหมาใน" อาจจะหมายถึงประเทศที่ถูกทำลาย เหมือนใน อสย 34:13; ยรม 9:10  หรืออาจหมายถึงถิ่นทุรกันดารซึ่งชาวยิวที่ถูกเบียดเบียนใช้เป็นที่หลบภัย เหมือนใน 1 มคบ 2:29; 9:33 ก็ได้

d "ยื่นมือ" เป็นท่าทีของการอธิษฐานภาวนา สดด 28:2; 141:2; อสย 1:15

e "แกะที่ถูกนำไปฆ่า" อาจจะหมายถึงการเบียดเบียนในรัชสมัยของกษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนส

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย