Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

เพลงสดุดีที่ 44

คำคร่ำครวญของประชากรอิสราเอลa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนส่วนรวมที่ประชากรอิสราเอลทูลพระเจ้า ให้ทรงระลึกถึงชัยชนะที่พระองค์เคยประทานให้เขาในอดีต (ข้อ 1-8) แต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งเขาให้ประสบความปราชัยอย่างน่าอดสู (ข้อ 9-16) เราไม่อาจคาดคะเนได้ว่าความปราชัยที่ สดด บทนี้กล่าวพาดพิงถึงเป็นเหตุการณ์อะไร เพราะในอดีตอิสราเอลเคยประสบความปราชัยหลายต่อหลายครั้ง สดด บทนี้จึงใช้ได้เสมอสำหรับความปราชัยทุกครั้ง ประชากรอาจไม่ได้ลืมพระเจ้าหรือไม่ได้ทำผิดต่อพระองค์ ถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้เสด็จมาช่วยเหลือ เขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงทรงกระทำเช่นนั้น พันธสัญญาเดิมยกปัญหาเรื่องทำไมคนดีจึงต้องทนทุกข์ขึ้นมาพิจารณาหลายครั้ง ปัญหานี้เป็นปัญหาคาใจมนุษย์อยู่เสมอมา เราคริสตชนรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราได้ ไม่ใช่ "ทั้งๆที่" เรายังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แต่ "เพราะ" เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ นักบุญเปาโลจึงใช้ถ้อยคำของข้อ 22 จาก สดด บทนี้ให้กำลังใจบรรดาคริสตชนที่กำลังถูกเบียดเบียนว่า " เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถูกประหารอยู่ตลอดวัน  เขาทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนกับแกะที่เขานำไปฆ่า"

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์

1    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินด้วยหูแล้ว

           บรรพบุรุษบอกเล่าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

      ถึงกิจการที่พระองค์ทรงกระทำในสมัยของเขา ในโบราณกาล

2    พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ขับไล่ชนชาติอื่นๆออกไป

           เพื่อประทานแผ่นดินให้เขา*

      พระองค์ทรงทำลายประชาชนอื่นๆ

           เพื่อขยายที่อยู่ให้เขา

3    มิใช่ดาบของเขาที่ทำให้เขาเข้าครอบครองแผ่นดิน

           มิใช่ลำแขนของเขาที่ทำให้เขามีชัยชนะ

      แต่เป็นพระหัตถ์ขวา พระกร และแสงสว่างแห่งพระพักตร์

           ที่นำชัยชนะมาให้เขา เพราะพระองค์ทรงรักเขา

4    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์คือพระราชาของข้าพเจ้า

           พระองค์ทรงบัญชาbให้ยาโคบได้ชัยชนะ

5    เดชะพระบารมี ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขับไล่ศัตรูออกไป

           เดชะพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเหยียบย่ำผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้

6    เพราะข้าพเจ้าไม่วางใจในคันธนู

           คมดาบของข้าพเจ้าไม่นำชัยชนะมาให้

7    แต่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากศัตรู

           ทรงบันดาลให้ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าทั้งหลายต้องได้รับความอับอาย

8    ข้าพเจ้าทั้งหลายภูมิใจในพระองค์ทุกวัน

           จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป

9    แต่บัดนี้ พระองค์ทรงผลักไสข้าพเจ้าทั้งหลาย และทรงปล่อยให้ต้องอับอาย

           พระองค์ไม่เสด็จออกศึกร่วมกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

10   ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องถอยร่นยามประจญกับศัตรู

           ให้ผู้ที่เกลียดชังปล้นสะดมข้าพเจ้าทั้งหลาย

11   พระองค์ทรงมอบข้าพเจ้าทั้งหลายให้ศัตรู ดังแกะที่จะถูกนำไปฆ่า

           ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ

12   ทรงขายประชากรของพระองค์ในราคาถูก

           ไม่ทรงได้กำไรจากการขายนั้นแต่อย่างใด

13   พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านสบประมาท

           เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกของผู้คนรอบข้าง

14   ทรงทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตกเป็นที่โจษจันของประชาชาติ

           เป็นเหตุให้ชนชาติทั้งหลายสั่นศีรษะ

15   ข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงความอับอายของตนตลอดวัน

           รู้สึกอัปยศอย่างมาก

16   เมื่อได้ยินเสียงผู้ที่ดูหมิ่นและสาปแช่ง

           และเห็นศัตรูที่มุ่งจะแก้แค้น

17   ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ลืมพระองค์เลย

           ไม่เคยขาดความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์

18   ใจของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยเปลี่ยนไปทางอื่น

           และเท้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยหลงออกนอกมรรคาของพระองค์

19   แต่พระองค์ยังทรงทำลายข้าพเจ้าทั้งหลายจนเป็นที่อยู่ของหมาในc

           ทรงครอบข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ในเงาแห่งความตาย

20   ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายหลงลืมพระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

           และยื่นมือdออกไปเคารพพระต่างชาติ

21   พระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือ

           เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความลี้ลับในใจ?

22   ถูกแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกประหารอยู่ตลอดวันเพราะพระองค์

           เขาทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนกับแกะที่ถูกนำไปฆ่าe

23   ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์จึงยังบรรทมหลับอยู่?

           ขอทรงตื่นเถิด อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปเลย

24   เหตุใดพระองค์จึงทรงเบือนพระพักตร์ไปทางอื่น

           ไม่เอาพระทัยใส่ความทุกข์ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังถูกรังควาน?

25   ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกกดหลังไว้จนจมผงคลีไปแล้ว

           ต้องนอนคว่ำเหยียดยาวบนพื้นดิน

26   ขอพระองค์ทรงลุกขึ้นเถิด โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลาย

           โปรดทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์

44 aเพลงสดุดีบทนี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างชัยชนะอันรุ่งโรจน์ในอดีตกับความพ่ายแพ้ในสมัยของผู้ประพันธ์ มีเนื้อหาคล้ายกับ สดด 74; 79; และ 80 ซึ่งอาจสะท้อนสถานการณ์หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ.  ผู้รู้คิดว่าข้อ 17-22 อาจถูกแต่งเติมเข้ามาในภายหลังให้กล่าวถึงสถานการณ์ในสมัยมัคคาบีด้วย

* "เพื่อประทานแผ่นดินให้เขา" แปลตามตัวอักษรว่า "เพื่อทรงปลูกเขาไว้"

b "ทรงบัญชา" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "โปรดบัญชา"

c "ที่อยู่ของหมาใน" อาจจะหมายถึงประเทศที่ถูกทำลาย เหมือนใน อสย 34:13; ยรม 9:10  หรืออาจหมายถึงถิ่นทุรกันดารซึ่งชาวยิวที่ถูกเบียดเบียนใช้เป็นที่หลบภัย เหมือนใน 1 มคบ 2:29; 9:33 ก็ได้

d "ยื่นมือ" เป็นท่าทีของการอธิษฐานภาวนา สดด 28:2; 141:2; อสย 1:15

e "แกะที่ถูกนำไปฆ่า" อาจจะหมายถึงการเบียดเบียนในรัชสมัยของกษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนส