Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 42 - 43

คำคร่ำครวญของชนเลวีที่อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มa

สดด ทั้งสองบทนี้ต้องนับเป็นคำอ้อนวอนบทเดียวกันที่แบ่งเป็น 3 ภาค แต่ละภาคจบด้วยสร้อยตอบรับอันเดียวกันที่ 42:5; 42:11 และ 43:5 ผู้ประพันธ์เพลงบทนี้อาจเป็นชาวเลวีคนหนึ่งในช่วงเวลาเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เขาแสดงความอาลัยถึงพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยหลังการเนรเทศชาวอิสราเอลอธิบายความหมายของเพลงบทนี้ว่าเป็นการแสดงความทุกข์ใจที่ต้องเหินห่างจากพระเจ้า คริสตชนจะต้องรู้สึกว่าชีวิตในโลกนี้เป็น "การเนรเทศ" อย่างหนึ่งด้วย แต่ทว่าสิ่งที่เราโหยหาถึงนั้นไม่ใช่เมืองใดในโลกนี้ หากเป็น "นครเยรูซาเล็มจากสวรรค์" (ดู วว 21-22)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์

1      กวางย่อมกระหายหาธารน้ำไหลฉันใด

           ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าก็ย่อมกระหายหาพระองค์ฉันนั้น

2      ข้าพเจ้ากระหายพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

           เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าจะได้ไปชมbพระพักตร์ของพระเจ้า?

3      ข้าพเจ้ากินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืน

           ตลอดวันใครๆก็ถามข้าพเจ้าว่า "พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน"

4      เรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายังจำได้ เมื่อระบายความในใจ

           คือข้าพเจ้าเคยเดินไปกับประชาชนc

        นำหน้าเขาไปถึงบ้านของพระเจ้า

        ประชาชนกำลังเฉลิมฉลองโห่ร้องยินดีและสรรเสริญพระเจ้า

5      จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

           เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้าเล่า

        จงมอบความหวังไว้ในพระเจ้าเถิด

           ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

        พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นd และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

6      จิตใจข้าพเจ้าหดหู่ เมื่อระลึกถึงพระองค์

           จากดินแดนแห่งจอร์แดนและเฮอร์โมน จากภูเขามีซาร์e

7      น้ำลึกกู่หาน้ำลึกด้วยเสียงโครมครึกแห่งน้ำตกของพระองค์

           กระแสคลื่นทั้งที่เรียบรื่นและแตกฟองกลบร่างข้าพเจ้าแล้ว

8      ยามทิวาวารพระยาห์เวห์ประทานความรักมั่นคงของพระองค์ลงมา

           ยามราตรี ข้าพเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์

           คือคำภาวนาแด่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า

9      ข้าพเจ้ากราบทูลพระเจ้าผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า

           "ไฉนพระองค์จึงทรงลืมข้าพเจ้า

        เหตุใดข้าพเจ้าต้องเดินไปในความระทมทุกข์

           ถูกศัตรูข่มเหง?"

10    คู่อริเยาะเย้ยข้าพเจ้าประหนึ่งว่าทำให้กระดูกข้าพเจ้าแหลกลาญ

           เขาเฝ้าถามอยู่ทั้งวันว่า "พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน?"

11    จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

           เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้า?

        จงมอบความหวังไว้ในพระเจ้าเถิด

           ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

        พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

43

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้า

           โปรดทรงแก้ต่างคดีความให้ข้าพเจ้าต่อสู้กับคนอธรรม

        โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนคดโกงและชั่วร้ายเถิด

2      เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า

           เหตุไฉนจึงทรงผลักไสข้าพเจ้า

        เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องเดินไปในความระทมทุกข์

           ถูกศัตรูข่มเหง?

3      โปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ลงมา

           เพื่อช่วยชี้ทิศทางให้แก่ข้าพเจ้า

        และนำข้าพเจ้าไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

           ไปยังสถานที่อันเป็นแหล่งพำนักของพระองค์

4      แล้วข้าพเจ้าจะเข้าไปยังพระแท่นบูชาของพระเจ้า

           ไปพบพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีปรีดาของข้าพเจ้าa

        ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยเพลงพิณ

           ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า

5      จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

           เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้า?

        จงมอบความหวังไว้ในพระเจ้าเถิด

            ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

        พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

42 a การอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาเท่ากับว่าถูกเนรเทศห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า (2 คร 5:6-8) ในที่นี้หมายถึงการอยู่ห่างจากพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระเจ้า และห่างจากการร่วมฉลองในพระวิหารพร้อมกับประชากรอีกด้วย

b "ชม" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ปรากฏเฉพาะ" * "ชมพระพักตร์พระเจ้า" ในที่นี้หมายถึงการไปเยี่ยมพระวิหารของพระองค์ คือพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู สดด 27:8 เชิงอรรถ b; ฉธบ 31:11) * ผู้รู้สันนิษฐานว่าผู้คัดลอกต้นฉบับภาษาฮีบรูคงได้เปลี่ยนข้อความเป็น          "ปรากฏเฉพาะ" เพราะไม่อาจรับว่ามนุษย์จะเห็นพระพักตร์พระเจ้าได้ (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i)

c ต้นฉบับภาษากรีกว่า "เข้าไปในกระโจมของพระเจ้าสูงสุด" * "กระโจม" ในที่นี้ หมายถึงพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่ชาวอิสราเอลใจศรัทธาจะต้องเดินทางไปเยี่ยมทุกๆปี (อพย 23:14-17)

d "ผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ความรอดพ้นแห่งใบหน้าของเขา"

e "จากภูเขามีซาร์" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "จากภูเขาเล็กๆ"  เราไม่ทราบว่าภูเขามีซาร์อยู่ที่ไหน อาจหมายถึงเนินซาโอราห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นแม่น้ำจอร์แดนก็ได้

43 a "ยินดีปรีดา" แปลตามตัวอักษรว่า "ความยินดีแห่งความร่าเริงของข้าพเจ้า" * ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระเจ้าผู้ทรงทำให้วัยหนุ่มของข้าพเจ้าร่าเริง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย