Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 13

การวอนขอพระเจ้าด้วยความเชื่อ

สดด บทนี้เป็นร้องทุกข์ของผู้อยู่ในความยากลำบากและกล้าเข้ามาเผชิญหน้ากับพระเจ้า ขอให้ทรงช่วยเหลือโดยเร็ว ในตอนแรกดูเหมือนว่าผู้ร้องทุกข์เกือบจะหมดหวัง แต่ในตอนท้ายเขาแสดงความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำภาวนาช่วยเขาให้รู้สึก ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเขาในยามยากเช่นนี้ เขาจึงพบความหวัง คำภาวนาแท้จริงจะนำความบรรเทาใจมาให้ผู้มีความเชื่ออยู่เสมอ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงลืมข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร? ตลอดกาลหรือ?

               พระองค์จะทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร

2      ข้าพเจ้าจะต้องเก็บความกังวลไว้ในวิญญาณอีกนานเท่าไร?

               และเก็บความเศร้าไว้ในใจตลอดวันaหรือ?

               ศัตรูจะมีอำนาจเหนือข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร?

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า

               โปรดทอดพระเนตรและทรงตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด

         โปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพเจ้า

               ข้าพเจ้าจะได้ไม่หลับในความตาย

4      อย่าให้ศัตรูพูดว่า “ข้าชนะเขาแล้ว”

               อย่าให้อริของข้าพเจ้ายินดีที่เห็นข้าพเจ้าพลาดพลั้ง

5      ส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์

               ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        ขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น

        ขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าสูงสุดb

13 aต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ตลอดคืน”

b บรรทัดนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่มีในต้นฉบับภาษากรีก เทียบ สดด 7:17

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย