Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( 3 )
- หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่านางเฮโรเดียสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น คงจะได้วางแผนให้บุตรหญิงออกไปเต้นรำ และคาดนะเนว่ากษัตริย์เฮโรดจะพอพระทัยบุตรหญิงของตน ทรงพร้อมที่จะตอบแทนบุตรหญิงตามที่จะขอ แล้วนางเฮโรเดียสจะมีโอกาสแก้แค้นนักบุญยอห์น ที่ได้ประณามการกระทำผิดของนาง


- หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” น่าสังเกตว่า นักบุญมาระโกเล่าเรื่องอย่างตื่นเต้นเพื่อแสดงสภาพจิตใจบุตรหญิงนางเฮโรเดียส ซึ่งภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับต่อหน้าบรรดาแขกผู้ได้รับเชิญมากมาย และในเวลาเดียวกัน ก็ปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการของมารดาอย่างรวดเร็ว  

- กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  แต่เป็นเพียงความรู้สึกผิวเผินไม่จริงใจ เพราะไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำให้พระทัยของกษัตริย์เฮโรดเข้มแข็ง กล้าปฏิเสธคำขอร้องของหญิงสาว

- แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ เหตุผลประการแรกที่ว่า ทำไมกษัตริย์ไม่ทรงปฏิเสธศีรษะของยอห์นมาจากการนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์ของพระองค์ เพราะแม้คำสาบานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัว ศาสนาที่แท้จริงไม่อนุญาตให้ประหารชีวิตมนุษย์อย่างทารุณโหดร้ายเช่นนี้ 

- และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที เหตุผลประการสองที่ว่า ทำไมกษัตริย์ไม่ทรงปฏิเสธศีรษะของยอห์นยิ่งไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เพราะมาจากความปรารถนาที่จะรักษาศักดิ์ศรีของพระองค์ต่อหน้าประชาชน พระองค์ทรงพยายามหลีกเลี่ยง ที่จะให้ผู้อื่นคิดว่า พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไม่เด็ดขาด และไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อวาจาที่ตรัสไว้      
       

- เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา  ตามธรรมเนียมของคนโบราณ ในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์ เป็นโอกาสที่พระองค์ทรงกระทำกิจเมตตาต่อประชาชน เช่น ทรงปลดปล่อยนักโทษ แต่ในกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ตรงกันข้าม ความยินดีในงานฉลองนำไปสู่ฉากที่น่าสยดสยองคือศีรษะของยอห์นอยู่ในถาด เพื่อนำไปให้แก่นางเฮโรเดียส

- เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา  รายละเอียดนี้แสดงว่า เรื่องของยอห์น ผู้ทำพิธีล้างจบลงอย่างสมเกียรติ คนของพระเจ้าได้พักผ่อนในสันติสุข ธรรมประเพณีโบราณกล่าวว่า ปัจจุบันคูหานี้อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเสบาสเตีย (Sebastije) ใกล้ซากปรักหักพังของเมืองสะมาเรียในสมัยโบราณ ซึ่งกษัตริย์เฮโรด มหาราช ได้ทรงบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเสบาสเตตามพระนามภาษากรีกของจักรพรรดิออกัสตัส

 

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเป็นคนกล้าหาญ  เป็นพยานถึงความจริง และเลือกที่จะตายดีกว่าต้องปิดบังความจริงนั้น เขานำเสียงของพระเจ้ามาประกาศแก่ผู้อื่น เปรียบเหมือนมโมธรรมในจิตใจเรา ถ้าเป็นไปได้ มนุษย์หลายคนคงจะดับเสียงมโนธรรมของตน จึงจำเป็นต้องมีพยานผู้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า แม้คนเหล่านั้นจะไม่พอใจและเบียดเบียนผู้เป็นพยาน แต่เราต้องปรารถนาที่จะเป็นพยานกล้าหาญถึงพระคริสตเจ้าโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก

2.    เราอาจจะแก้ตัวโดยง่ายว่า ไม่ใช่ธุระของเราที่จะเป็นพยานเรื่องกฏศีลธรรม เพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างสงบและเป็นมิตรกับทุกคน แต่การกระทำเช่นนี้ช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นไม่ได้เลย เราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น ดังที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า "ผู้ใดใคร่รักษาชีวิต ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้" (ลก 9:24)

3.    นางเฮโรเดียสแสดงให้เห็นชัดว่าหญิงที่โกรธแค้นอาจทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ ไม่มีสิ่งดีในโลกเท่ากับหญิงที่ดี และไม่มีสิ่งเลวร้ายในโลกเท่ากับหญิงที่ไม่ดี นางเฮโรเดียสต้องการทำลายผู้ที่กล้าประณามนาง เพราะบาปที่ได้กระทำ นางต้องการทำสิ่งที่พอใจโดยไม่มีผู้ใดเตือนให้คำนึงถึงกฏทางศีลธรรม นางฆ่านักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเพื่อจะทำบาปอย่างมีความสุข ถ้าเราไม่ระมัดระวังตนอาจจะตกในข้อบกพร่องเช่นนี้ด้วย ยิ่งกว่านั้น แม้จะไม่มีผู้ใดตำหนิพฤติกรรมไม่ดีของเรา แต่พระเจ้าทรงเตือนเราทางมโนธรรมอยู่เสมอ  

4.    กษัตริย์เฮโรดทรงให้คำสัญญาแก่บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสอย่างไม่รอบคอบ โดยไม่ทรงคิดให้ดีเสียก่อน ทรงกระทำโดยใช้อารมณ์ พฤติกรรมนี้เตือนเราให้เป็นคนมีสติ รู้จักคิดให้ดีก่อนที่จะพูด ไม่ทำสิ่งที่จะต้องเสียใจในภายหลัง

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย